Date: September 27, 2022
Online 85
The Iranian Kurdistan struggle
Svenska Riksdagsledamöter fördömer avrättningarna av kurdiska politiska fångar
Utvecklingen i Iran har sedan valet i juni 2009 varit och är oroväckande. Förtrycket av befolkningen har ökat i de kurdiska delarna av landet där undantagstillstånd råder, och stora delar av dessa regioner har militariserats i hög grad. Det kurdiska folket har högst antal dödsdömda politiska fångar i landet i proportion till sin andel av befolkningen. Enligt Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) har 227 kurdiska aktivister, lärare och journalister fängslats i Iran sedan 2005. För närvarande står 18 kurdiska studenter, unga civila och politiska aktivister inför avrättning.

Den 9 maj 2010 avrättades de politiska fångarna Farzad Kamangar, Farhad Vakili, Ali Haidarian, Mahdi Islamian och Shirin Alemholi, samtliga dömda till ”Mohareb”, dvs. Gudsfiende. Farzad Kamangar var en kurdisk lärare, journalist och socialarbetare från staden Kamyaran, och de övriga var politiska aktivister; samtliga verkade genom människorättsföreningar och NGO:s för befrämjandet av mänskliga rättigheter och demokrati i den kurdiska regionen och övriga Iran.

Enligt Amnesty International förkunnades dödsdomarna utan att de avrättade beretts möjligheten att genom rättsliga ombud i skälig utsträckning föra sin talan och framlägga juridiskt försvar mot anklagelserna. Samma källa fastslog vidare att ingen av dem avrättade dömts efter rättvisa domstolsprövningar (fair trials) samt att tortyr, som även framgått av de avrättades egna uppgifter/brev, förekommit systematiskt både före och efter rättegångarna. I vissa fall har huvudförhandlingarna i rättegångsprocesserna varat i mindre än tio minuter.

Vid samtliga av dessa avrättningar har inte FN standarder i ECOSOC Resolution 1984/50 för dödstraff respekterats.

Vi, de undertecknande, vägledda av FN:s Generalförsamlings resolution 62/149, kräver ett omedelbart moratorium avseende alla dödsdomar som ådömts dem kurdiska aktivisterna i Iran. Förvissade om att verkställandet av dödsstraff underminerar mänsklig värdighet och bryter mot fundamentala mänskliga rättigheter, kallar vi på den Islamiska republiken Iran att upphäva alla dödsdomar mot samtliga kurdiska samvetsfångar i Iran.

Stärkta av Europeiska Unionens fördömande av avrättningarna, kallar vi slutligen på FN, EU och Internationella samfundet att uppmana den Islamiska republiken Iran att

a) utfärda ett omedelbart moratorium för alla avrättningar,

b) omvandla alla hittills utdömda dödsstraff till fängelsestraff,

c) underteckna Andra fakultativa protokollet till internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, syftande till dödsstraffets avskaffande (1966).Undertecknande,1.Lars Ohly (v)
2.Egon Frid (v)
3.Josefin Brink (v)
4.Eva Olofsson (v)
5.Hans Linde (v)
6.Jacob Johnson (v)
7.Marianne Berg (v)
8.Amineh Kakabaveh (v)
9.Kalle Larsson (v)
10.Wiwi-Anne Johansson (v)
11.Torbjörn Björlund (v)
12.Rossana Dinamarca (v)
13.Kent Persson (v)
14.Siv Holma (v)
15.Ulla Andersson (v)
16.Björn von Sydow (s)
17.Hillevi Larsson (s)
18.Anne Ludvigsson(s)
19.Ameer Sachet (s)
20. Maryam Yazdanfar (s)
21.Lars Johansson (s)
22.Fredrik Lundh Sammeli (s)
23.Magdalena Streijffert(s)
24.Gunilla Carlsson (s)
25.Yilmaz Kerimo (s)
26.Christina Axelsson (s)
27.Tommy Waidelich (s)
28.Erik Ullenhag (fp) partisekreterare
29.Nina Larsson (fp)
30.Cecilia Wigström (fp)
31.Fredrik Malm (fp)
32.Gulan Avci (fp)
33.Helena Bargholtz (fp)
34.Hans Backman (fp)
35.Christer Winbäck (fp)
36.Barbro Westerholm (fp)
37.Maria Lundqvist Brömster (fp)
38.Jan Ertsborn (fp)
39.Anders Flanking (c) partisekreterare
40.Staffan Danielsson (c)
41.Eva Selin Lindgren (c)
42.Annie Johansson (c)
43.Karin Nilsson (c)
44.Birgitta Sellén (c)
45.Fredrick Federley (c)
46.Göran Lindblad (m)
47.Lars-Arne Staxäng (m)
48.Mahmood Fahmi (m)
49.Ulrika Karlsson (m)
50.Betty Malmberg (m)
51.Bodil Ceballos (mp)
52.Helena Leander (mp)
53.Emma Henriksson (kd)
54.Adam Cwejman förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet LUF
55.Niklas Wykman förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet MUF
56.Magnus Andersson förbundsordförande Centerns Ungdomsförbund CUF
57.Jakop Dalunde förbundsordförande Grön Ungdom
58.Jytte Guteland förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU
59.Charlie Weimers förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU
60.Ida Gabrielsson förbundsordförande Ung Vänster
Published: 2010-12-30 22:55:36
Section ( Kurdistan news )

The Quds Force uses children for terrorism activities in Syria

Section: World news   Published: 2020-08-15

The Iranian regime clearly have relations with Taliban

Section: Iranian news   Published: 2020-07-24

Zaza Mohammedi sentenced to 10 years in prison

Section: Kurdistan news   Published: 2020-07-15