آنلاین 136
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
سخنان آقاى مسعود رجوى مسئول شوراى ملى مقاومت در رابطه با درگـذشت ماموستا سيد جلاالدين حسينى

راستى در ردیف شهيدان و صديقين به‌ مناسبت ٣٠ تير بايد از ماموستا سيد جلال الدين حسينى هم ياد بكنم. روانش شاد و درود بر او و بر سازمان مبارزه‌ كردستان ايران (خه‌بات) و بر پیشمرگان و كادرها و كاك بابا دبيركل خه‌بات كه‌ به‌ راه‌ این رهبر شایسته‌ى كرد ادامه‌ بدهند و ادامه‌ خواهند داد. راستى كه‌ من در او، در ديدارى كه‌ در اواخر سال ١٣٧٥ با آن بزرگوار داشتم، مردى دانشمند، فرهيخته‌ و بسيار محكم و ايستاده‌ ...

بر روى اصول يافتم. راهبرى و سمبلى براى كردستان ايران و پيشمرگانش و مردمش، از ايستادگى، از اينكه‌ مقهور رژیم نشد و از اينكه‌ پاك و پاكیزه‌ از اين جهان رفت و از اينكه‌ وعده‌هاى رژيم او را نفريفت و همچنين تهديدهاى رژیم.
راستى كه‌ ماموستا سيد جلال حسينى از مردان بزرگ كردستان ايران است. از برجسته‌ترين نمونه‌ها بعد از قاضى محمد كه‌ هموطنان و پیشمرگان كرد به‌ او خواهند باليد. اميدوارم كه‌ سمبلى و درسى و نمونه‌اى باشد براى ايستاده‌گى و مرزبندى دربرابر اين رژيم، براى آزادى ايران و خودمختارى كردستان.
باشد كه‌ بعد از سرنگونى اين رژيم و اعلام خودمختارى كه‌ از تعهدات شوراى ملى مقاومت و دولت موقت است بتوان یاد و نام او را بيشتر و بيشتر زنده‌ داشت.
درود بر ماموستا سيد جلال حسينى يار و همرزم ديرين مجاهدين و مقاومت ايران و ارتش آزادى

تاریخ منتشر شدهت: 2010-08-06 07:06:02
بخش ( مدارکها )

مصاحبه

سیاسی