آنلاین 145
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعيه تشكيل

جوانان مبارز كردستان!

جوانان فعال صفوف سازمان خبات كردستان ايران!

روز يكشنبه‌ ١١/٢/١٣٩٠ برابر با ١/٥/٢٠١١ جمعی از جوانان مبارز صفوف سازمان خبات كردستان ايران بعداز چند سال تلاش و فعاليت برای تشكيل مركز و ارگان ويژه‌ای برای جوانان و بيشتر اهميت دادن به‌ قشر جوان و حقوق برحق آنان و همينطور توجه‌ به‌ رنج و زحمات طاقت فرسای اين مبارزين آزاديخواه‌ ملت كُرد و خواستهای جوانان سازمان خبات كردستان ايران، پس از چندين نشست و گفتگو و مشورت در مورد چگونگی تشكيل مركز جوانان...

خوشبختانه‌ توانستند آن مركز را كه‌ ضرورتی مبرم و حائز اهميت می باشد، تشكيل دهند و در مدت چندين ساعت تبادل نظر و مشورت در مورد وظايف امور مركز جوانان، در يك رای گيری آزاد، شركت كنندگان ٣ نفر از جوانان فعال حاضر در جلسه‌ را برای پيشبرد اهداف مركز جوانان، بصورت موقت انتخاب نمودند كه‌ اسامی انان به قرار زیر می باشد:
علی بهرامی
ميلاد افراز
نويد علائی حسینی
در همان جلسه‌ اول بر سر اين مهم نظر داده‌ شد كه‌ وظيفه اصلی مجريان موقت اين مركز همواركردن زمينه‌ای برای برگزاری كنفرانسی آزاد برای جوانان و آماده سازى مانيفست و طرح برنامه‌ای جامع در كنفرانس اصلی و همگانی به‌ اعضاى حاضر در جلسه‌ ارائه‌ گردد.
در نخستين جلسه‌ی مركز جوانان خه‌بات كردستان ايران برسر اين مسئله‌ توافق نظر شد كه‌ جوانان كوشای اين مركز برای تحقق بخشيدن به‌ اين اهداف كه‌ در زير شرح آن ارائه‌ خواهد شد فعاليت كنند.
١) ارتقای سطح دانش جوانان در رابطه با عرصه‌هاى (فرهنگی، سیاسی، هنری، اجتماعی، حقوقی، ورزشی و محیط زیست).
٢) تلاش برای از بین بردن معضلات اجتماعی و بزهكاری (آگاه‌سازی جوانان درباره‌ مواد مخدر، فساد اخلاقی و اجتماعی، جلوگیری از دزدی و از بین بردن بی سوادی).
٣) تأمین جوانان از لحاظ حقوقی و اجتماعی و مشاركت جوانان در اداره‌ كردن سازمان و نهادهای سیاسی.
٤) تلاش برای ایجاد ارتباط سالم و پرثمر میان مراكز و سازمانهای جوانان كه‌ در كردستان تشكیل شده‌ است.
٥) افشاى سیاستهای غیر انسانی رژیم آخوندى كه‌ بر ضد همه‌ اقشار جامعه‌ كردستان و بخصوص جوانان كردستان اعمال مى شود.
٦): مبارزه‌ برای از بین بردن خشونت و تبعیض میان دختران و پسران در خانواده‌ها و یكسان سازی حقوق دختران و پسران جامعه‌ و خانواده‌.
در همین خصوص از همه‌ جوانان داخل كردستان ایران و كسانی كه‌ در صفوف سازمان خبات كردستان مشغول مبارزه‌ می باشند و همچنین دوستداران ملت كُرد كه‌ در خارج از ایران بسر می بردند دعوت به‌ عمل می اید كه‌ در پیشبرد اهداف و در راستای خدمت به‌ جوانان یاریمان رسانند.
ایمیل مركز جوانان خبات كردستان ایران
[email protected]

مركز جوانان خه‌بات كردستان ایران
هیأت موقت اجرایی
١١/٢/١٣٩٠
تاریخ منتشر شدهت: 2011-05-08 10:15:16
بخش ( جوانان )

مصاحبه

سیاسی