آنلاین 147
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
پيام مركز جوانان خه‌بات كردستان ايران به‌مناسبت سالروز ارتحال ماموستا سيد جلال حسينی

يك سال قبل در مورخه‌ ٣٠/تير/ ١٣٨٩ مصادف با ٢٠١٠ ميلادی، قلب بيكران يكی از رهبران بزرگ و دلسوز خلق ستمديده‌ كُرد ماموستا سيد جلال حسينی از تپش باز ايستاد و ايشان برای هميشه‌ زندگی خاكی را بدرود گفت. آن رهبر بزرگ خلق كُرد كه‌ بانی و موسس سازمان خبات كردستان ايران بود، توانست در مدت بسيار كوتاهی جای خود را در قلب جوانان باز كند و در زمان انقلاب مردم ايران و كردستان در سال ١٣٥٧ مصادف با ١٩٧٩ به‌ پيشرو جوانان و ساير اقشار ملت مبدل شود و در بُرهه‌ زمانی كوتاهی موفق به‌ سازماندهی صفوف مردم عليه‌ حكومت پهلوی شد و موجبات سرعت بخشيدن به‌ موفقیت جنبش مردم در كردستان را فراهم كرد و جوانان در آن حركت دور موثر و نقش اساسی را ايفا نمودند.
بعداز پيروزی انقلاب سال ١٩٧٩ و روی كار آمدن رژيم آخوندی، ماموستا از همان دوران آغازين ذمادمدارى رژيم خمينى، متوجه‌ اين موضوع شده‌ بود كه‌ رژيم قصد برسميت شناختن حقوق حقه‌ ملت كُرد را ندارد، بر همين اساس ماموستا سيد جلال مثل هميشه‌ از مسوليتهای حساس ميهنی غافل نشدند و در مقابل سياستهای فريبكارانه‌ رژيم ايستادگی كرد و قدم در راه‌ تشويق و حمايت از دختران و پسران و راهنمايی آنها برای مقابله‌ با اشغالگران نهاد.
در همين مسير ايشان به‌ فعاليتهای گسترده‌اى در مناطق مختلف و مردم آن نواحی در جهت تبيين سياستهای رژيم مشغول شد و مردم را برای روبرو شدن با رژيم رهبرى و راهنمايی مى كرد و در همين رابطه دست به‌ سازماندهی و مسلح كردن آنها جهت دفاع مشروع از خاك و ملتشان زد.
به‌ درازای سه‌ دهه‌ مبارزه‌ سازمان خبات كردستان ايران ماموستا سيد جلال حسينی اهميت ويژه‌ای به‌ قشر جوانان داده‌ و تمام تلاش ايشان پرورش جوانان كُرد برای مبارزه‌ ملی و ميهنی از راه‌ درست و اصولی بود، و آنها را در مديريت امور سازمان و مشورت در امور سرنوشت ساز شركت ميداد.
بی گمان با از دست دادن آن رهبر بزرگ، جنبش آزاديخواهی ملت كُرد در مجموع و به‌ ويژه‌ جوانان، دلسوز و حامى و پشت و پناه‌ محكم و بزرگی را از دست دادند.
مركز جوانان خبات كردستان ايران علاوه‌ بر گراميداشت ٣٠ تير، روز از دست دادن رهبر ملی خلق كُرد و موسس مكتب مقدس سازمان خبات كردستان ايران، از همه‌ جوانان غیور كُرد در كرستان ايران بخصوص جوانان صفوف انقلاب می خواهد كه‌ برای شاد كردن روح پاك ماموستای عزیز، ادامه‌ دهنده‌ راه‌ منزه ايشان باشند.
گرامی باد سالروز ارتحال ماموستای عزيز و رهبر برجسته‌ و فداكار و شايسته‌ ملت كرُد، ماموستا سيد جلال حسينی.
پيروز باد جنبش حق خواهی ملت كردستان
مركز جوانان خبات كردستان ايران
تاریخ منتشر شدهت: 2011-07-23 12:48:06
بخش ( جوانان )

مصاحبه

سیاسی