آنلاین 75
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
گفتگوى ماهنامه‌ (تيكوشان) ارگان كميته‌ مركزى سازمان خه‌بات با كاك باباشيخ حسينى دبير كل سازمان خه‌بات

تيكوشان به‌ منظور اطلاع بيشتر از تغيير و تحولات منطقه اى و بحرانهاى پيش روى رژيم آخوندى و شرایط مبارزه‌ آزاديخواهى كردستان و همچنين مبارزات خلق كرد در كشورهاى اروپايی و در سطح بين المللى مصاحبه‌اى را با آقاى كاك باباشيخ حسينى دبير كل سازمان خه‌بات كردستان ايران ترتيب داده‌ كه‌ متن مصاحبه و جواب سوالات ايشان در شماره‌ 241 تيكوشان منتشر شد.

س ـ به‌ نظر شما در خارج از كردستان اوضاع براى پيشبرد مبارزه‌ ملت كرد تا چه‌ حد حائز اهمیت، و در كجاى مبارزه‌ سرتاسرى جاى دارد؟
در مدتى كه‌ من در خارج از كردستان و چند كشور اروپائى بودم، آن گونه‌ كه‌ از اوضاع اروپا و كردهاى ساكن اروپا مطلع شدم، فعالیت و كوشش كردهاى ساكن اروپا را در چند مورد با اهمیت و چشمگیر دیدم، بخصوص در برگزارى مراسمهاى ملى، در تمام اروپا كردها با هم فعالیت مى كنند، براى نمونه‌ در برگزارى عید نوروز كردها همصدا عید میهنى را جشن مى گیرند.
علیرغم پیشرفتها به‌ نظر من لازم است كردهاى ساكن اروپا و كشورهاى دیگر جهان ، كوشا و فعالانه‌تر حضور یابند، چون نقش و جایگاه‌ آنها در جنبش آزادیخواهى، سرنوشت ساز مى باشد و مى تواند بر فعال بودن جنبش آزادیخواهى كردستان و همچنین همبستگى میان سازمان ها و نیروهاى مبارز تاثیر گـذار باشد. همچنین كردها مى توانند فعالانه‌ تر اهداف و خواستهاى ملت كرد و مبارزه‌ آزادیخواهى را به‌ نهادهاى جهانى وحكومت و مردم كشورهایى كه‌ در آن زندگى مى كنند شرح دهند.
بخصوص در هر كشور اروپایى كه‌ شمار كردها بیشتر است، مى توانند با شركت در انتخابات و حضور در پارلمان ها فراكسیون داشته‌ باشند و بر سیاست و مواضع حكومتها به‌ نفع مردم كرد بهره‌ گیرند. شكى نیست كردهاى ساكن اروپا مى توانند نقش و تاثیر بسزاى در پیش برد ملت كرد و مطلع ساختن جهانیان از ستم و بیعدالتیهاى كه‌ علیه‌ همیهنان كرد مى شود آگاه‌ سازند.
س ـ مدتى قبل به‌ اروپا سفر كردید، مى توانید در مورد اهداف و نتایج سفرتان برایمان توضیح دهید؟
ج ـ این سفر براى چند كار و هدف بود كه‌ به‌ برخى از آنها اشاره‌ مى كنم، اول اینكه‌ لازم بود از نزدیك با كمیته‌ اروپا و تشكیلات سازمان در كشورهاى اروپا گفتگو كنم، كه‌ خوشبختانه‌ توانستیم چند جلسه‌ تشكیل دهیم و در آن جلسات در مورد فعالیتهاى سازمان در خارج از كردستان گفتگو و تبادل نظر شد و كوشیدیم راههاى فعال كردن كمیته‌هاى سازمان مشخص شود، در این رابطه گامهاى لازم براى فعالیت بیشتر كمیته‌ هاى سازمان برداشته‌ شود.
همچنین در كشور نروژ با همكارى اعضاى سازمان سالگرد فوت ماموستا سید جلال حسینى رهبر فرزانه‌ و بزرگ سازمان خبات برگزار شد، و همچنین جلسه‌اى مهم با بخشى از وزارت خارجه‌ نروژ تشكیل شد. كه‌ طى آن سیاستها و مواضع سازمان، راهكارها و فعالیت سازمان را شرح دادیم. از دیگر فعالیتهاى چشمگیر، برگزارى گرامیداشت پنجم شهریور سى ویكمین سالگرد تاسیس سازمان خبات كردستان ایران بود، كه‌ در آن شمار كثیرى از كردهاى منطقه (اسفولد) كه‌ منطقه اى وسیع در كشور نروژ میباشد در آن شركت كردند، شركت چشمگیر كردهاى منطقه اسفولد در سالگرد تاسیس سازمان مورد توجه‌ قرارگرفت.
س ـ به‌ نظر شما ملت كرد براى پێش برد جنبش آزادیخواهى در خارج از كردستان باید چه‌ برنامه‌ و پروژه‌اى داشته‌ باشد و شما در این مورد چه‌ فعالیتى داشته‌اید؟
و ـ شكى نیست كه‌ بهترین برنامه‌ و پروژه‌ براى كردها خارج از كردستان اتحاد و همبستگى مى باشد. اگر كردها در خارج یكصدا در نهادهاى جهانى حضور یابند و خواسته‌هایشان را مطرح كنند، تاثیر بسزاى در شناخت، بهتر جنبش آزادیخواهى ملت كرد و رسوایی بیشر سردمداران حاكمیت آخوندى در ایران خواهد داشت.
البته‌ این همصدایى و اتحاد تنها با فعالیت كردهاى ساكن اروپا بوجود نخواهد آمد، بلكه‌ باید رهبرى سازمان و احزاب و جریانهاى كردستان ایران در داخل كردستان تصمیم بر همكارى و همبستگى اهداف و فعالیت اصلى شان شود كه‌ متاسفانه‌ در حال حاضر عكس آن را شاهد هستیم .
در ارتباط با اینكه من چه‌ كارى كردم، در حقیقت مدت طولانى در خارج نبودم، اما میتوانم بگویم طى مدتى كه‌ در خارج بسر بردم در هر جلسه‌اى كه‌ شركت داشتم در مورد لزوم اتحاد و همكارى، نقطه نظرات سازمان خبات را مطرح مى كردم و براى نزدیك شدن و همكارى همه‌ جانبه‌ كه‌ پایه‌ اصلى پیشبرد و پیشرفت جنبش آزادیخوازى ملت كرد و جنبش مشروع مردم ایران در برابر رژیم آخوندى مى باشد، كوشیدیم .
س ـ در منطقه خاورمیانه‌ و بخشى از كشور هاى افریقا، آنگونه‌ كه‌ شاهد آن هستیم تغییر ریشه‌یى در سیستم حكومتها پدیدار شد و هنوز آن موج كه‌ خواستار تغیرات مى باشد، ادامه‌ دارد، این وضعیت جدید و انقلابها چه‌ تاثیرى بر خواستهاى مشروع ملت كرد دارد؟ همچنین فكر مى كنید بر اوضاع وسرنوشت ملت ایران تاثیر خواهد داشت؟
ج ـ مشخص است كه‌ خیزشهاى مردمى در شمارى از كشورهاى عربى كه‌ نتیجه‌ آن سرنگونى حاكمیتهاى دیكتاتور درمصر، تونس و لیبى بود، در آینده‌ نیز احتمال سرنگونى چند دیكتاتور دیگر خواهد بود. به‌ نظر من از مهمترین رویدادهاى سیاسى در این قرن بشمار مى آید . تغیرات چشمگیر سیاسى و سرنگونى دیكتاتورها و جایگزین شدن نظامهاى دمكراتیك ، تصور نمى كنم مستقیماً بر جنبش مردم كردستان تأثیر داشته‌ باشد . زیرا خیزشهاى مردمى در كشورهاى عربى براى تغییر در سیستم حاكمیتها بود، نه‌ انقلاب و اعتراض براى به‌دست آوردن حقوق پایمال شده‌ و رهایی یك ملت. مردم در مصر، تونس و لیبى داراى كشور خود هستند، آنها تنها در چهارچوب كشورشان از جانب حكام مستبد مورد ستم قرار مى گرفتند، در حالیكه‌ مردم كردستان از جانب حاكمیتهاى طمع كار كه‌ هدفشان نابودى ملت كرد و سرزمینش مى باشد مورد ستم قرار مى گیرد. علیرغم این حقیقت، خیزشهاى مردمى در تشویق و دلگرمى مردم كردستان تأثیر خواهد داشت.در ارتباط با تأثیر بر اوضاع ایران، بله‌ آن خیزشها و انقلابها و نتایج آن كه‌ سرنگونى دیكتاتورها را به‌ دنبال داشت زنگ خطرى بود به‌ حاكمیت آخوندى كه‌ مرگ آنها نیز نزدیك مى باشد و دیگر استبداد در جهان وایران به‌ پایان رسیده‌ است.
اگر چه‌ آخوندها، مانند همیشه‌ با شعارها و سخنانشان كوشیده‌اند انقلابها در كشورهاى عرب را به‌ خودشان وانقلاب خمینى مرتبط سازند، اما نه‌ تنها نتوانستند از این تبلیغات به‌ جایى برسند بلكه‌ مشخص شد كه‌ اهداف آن انقلابها، نابودى دیكتاتورها مى باشد كه‌ یكى از آنها دیكتاتورى رژیم بشار اسد در سوریه‌ كه‌ همپیمان رژیم آخوندى است مى باشد. در آینده‌ مشخص خواهد شد كه‌ رژیم آخوندى مورد خروش و غضب مردم ایران قرار خواهد گرفت وحاكمیت در ایران مورد اعتراضهاى شديدى قرار خواهد گرفت .
س ـ مضمون خواستها و نتایج خیزشهاى مردمى در منطقه را چگونه‌ بررسى مى كنید؟
ج ـ آن خیزشها به‌ دنبال سالها ظلم و بیعدالتى حكومتهاى دیكتاتور و سركوب بیرحمانه‌ مردم آغاز شد .بخش وسیع مردم آن كشورها منتظر فرصتى بودند تا غضب و خشم چندها سالشان را بر سر حاكمیتهاى آزادى ستیز و حق ستیز خالى كنند، نتیجه‌ آن خیزشها این رانشان مى دهد كه‌ عصر جدید و زندگى بهتر و انسانى تر در انتظار ملتهاى منطقه مى باشد و نشان مى دهد كه‌ آزادى و دمكراسى جایگزین ستم و استبداد خواهد شد .
س ـ شما وضعیت رژیم ایران را به‌ دنبال افشاى اقدام تروریستى در واشنگتن و انتشار گزارش آژانس بین المللى اتمى و اثبات نظامى بودن برنامه‌ اتمى رژیم را چگونه‌ مى بینید و به‌ نظر شما عاقبت بحران سازى رژیم و سرپیچى از خواستهاى جامعه‌ جهانى چگونه‌ خواهد بود؟ آیا احتمال حمله‌ نظامى علیه‌ رژیم ایران وجود دارد؟
ج ـ این اولین بار نیست كه‌ برنامه‌هاى تروریستى رژیم آخوندى افشا مى شود در سالهاى گـذشته‌ اثبات شد كه‌ رژیم ایران در ترور مردم بى دفاع و همچنین نهادهاى نظامى امریكا و كشورهاى دیگر نقش كلیدى داشته‌ .حمله‌ تروریستى به‌ سربازان صلح بان در لبنان در دهه‌ ٨٠ حمله‌ تروریستى به‌ سربازان امریكا در (خُبر)عربستان و همچنین كوشش براى ربودن كارمندهاى سفارتهاى كشورهاى غربى در منطقه و دهها عمل تروریستى دیگر با بودن مدارك علیه‌ رژیم آخوندى و عواملش به‌ اثبات رسیده‌ است .
البته‌ اقدام رژیم براى ترور سفیر عربستان سعودى در نوع خودش عملى نو بود، بخصوص كه‌ هدف رژیم در این اقدام تروریستى نهادى رسمى و دیپلماسى بود .همزمان با ادامه‌ اعمال تروریستى حاكمیت آخوندى با تداوم برنامه‌هاى اتمى خطرناك، موجب شده‌ تا كشورهاى منطقه نیز نگرانیهایشان را اعلام دارند .با بیشتر شدن مخالفتهاى رژیم و چندها مخالفت و كشمكش دیگر ،معتقدم كه‌ كشورهاى قدرتمند جهان به‌ خصوص كشورهاى غربى ،در آینده‌ نزدیك حمله‌ نظامى به‌ رژیم و مراكز اتمى اش را نخواهند داشت. كشورهاى غربى، بیشتر به‌ فشارهاى سیاسى و همچنین محاصره‌ اقتصادى فشرده‌ تر و همچنین منع سفر مسئولین رژیم و تحریم بانكهاى رژیم تمركز خواهند داشت .با وجود ان اگر فشارهاى سیاسى و اقتصادى تأثیر گـذار نباشند احتمال حمله‌ نظامى محتمل خواهد بود كه‌ به‌ دفعات مسئولین كشورهاى غربى راهكار حمله‌ نظامى را براى پایان برنامه‌ اتمى رژیم مورد بحث قرار داده‌اند .
موضوع دیگرى نیز هست كه‌ شاید بى ارتباط به‌ موضوع سوال شما باشد، بی تردید سرنگونى رژیم بشار اسد در سوریه‌ موجب فشار بیشتر بر رژیم آخوندى خواهد بود.
س ـ در صحنه‌ داخلى اختلاف جناحهاى رژیم ادامه‌ دارد و حتى افزایش یافته‌ است .و مدتى پیش خامنه‌اى موضوع برداشتن نهاد ریاست جمهورى را مطرح ساخت آیا این موضوع با اختلافات درون حاكمیت مرتبط است و به‌ عقیده‌ شما اختلافات درونى حاكمیت در چه‌ مسیرى مى باشد ؟
ج ـ این مشخص است كه‌ اختلافات درونى در حاكمیت وجود دارد ،اما خامنه‌اى و نزدیكانش با به‌كارگیرى سپاه‌ پاسداران و نهادهاى سركوبگر و امنیتى ، مخالفانشان را در درون حاكمیت مهار و یا ضعیف كرده‌اند .البته‌ خامنه‌اى با خیال خامش موضوع از میان برداشتن ریاست جمهورى در قانون رژیم را مطرح مى سازد .منظور خامنه‌یی بركنارى احمدى نژاد نیست. خامنه‌اى به‌ این منظور این را مطرح مى سازد كه‌ گویا رژیم به‌ سیستم و حكومت پارلمانى و دمكراتیك اعتقاد دارد و در آینده‌ نمایندگان مردم نخست وزیر را انتخاب كنند و مجلس حكومت را تأیید كند. گفته‌هاى خامنه‌اى از طرفى براى نشان دادن قدرت بى حد و مرزش وهمچنین مانورى سیاسى مى باشد تا نقش و جایگاهى كه‌ ولى فقیه‌ دارد ایفا كند .
علیرغم مانورها وتبلیغات و اعمال قدرت، خامنه‌اى و نزدیكانش بر حاكمیت. اختلاف درونى به‌ پایان نخواهد رسید و جنگ قدرت در حاكمیتهاى دیكتاتورى وجود داشته‌ و ادامه‌ خواهد داشت.
س ـ انتخابات آینده‌ مجلس رژیم كه‌ در دوازدهم اسفند برگزار خواهد شد به‌ عقیده‌ شما چه‌ تغیرى در ساختار رژیم پدید خواهد آورد و آیا انتخابات به‌ عرصه‌اى براى تسویه‌ حسابهاى درونى رژیم مبدل خواهد شد؟ به‌ نظر شما موضوع جنبش كرد در كردستان ایران در قبال تحریم انتخابات مجلس و شركت در آن چه‌ خواهد بود؟
ج ـ با تجربه‌اى كه‌ از ٣٢سال حاكمیت رژیم آخوندى داریم , مشخص شده‌ است كه‌ رژیم آخوندى هر گونه‌ نمایش انتخاباتى را به‌ منظور تداوم حاكمیت نامشروعش به‌ كار گرفته‌ است. شكى نیست انتخابات جدید مجلس یازده‌هم مجلس رژیم یكى دیگر از نمایشهاى مضحك خواهد بود. در ارتباط با آنكه‌ انتخابات اهرمى براى تسویه‌ حساب جناحهاى رژیم مى گردد، معتقدم جناحهاى دیگر رژیم توانیهایشان در حد توان خامنه‌اى و اعضاى جناحش نیست. به‌ همین دلیل بهتر است بگوییم خامنه‌اى از نمایش انتخاباتى جدید به‌ نفع خود و عواملش و به‌ انزوا كشاندن مخالفانش بهره‌ مى گیرد.
در ارتباطبا مواضع نیروهاى سیاسی كردستان، تصورم این است كه‌ همانند گـذشته‌ اختلاف در مواضع سازمانها و احزاب خواهد بود و چه‌ در تحریم انخابات وشركت در آن مواضع مشتر ك وجود نخواهد داشت.
س ـ تغییرات به‌ سرعت در حال شكل گیری مى باشد و خیلى در این باره‌ اظهار نظر شده‌ كه‌ میان جریانهاى كردستان اتحاد و همبستگى وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست وبراى پایان اختلافات آن و اتحاد و همبستگى میان نیروهاى سیاسى در جنبش كردستان چیست؟ بابودن پروسه‌ ها و پیشتهاداتى كه‌ تاحال مطرح شده‌؟
ج ـ سازمان خبات كردستان در این مورد پیشنهاد هاى را به‌احزاب و سازمانهاى كردستان تقدیم كرده‌ كه‌ در تازه‌ ترین پیشنهاد یك طرح ١٠ماده‌اى
رابه‌ نیروهاى سیاسى كردستان تقدیم كردودر آن خواستار گفتگو براى همكارى شدیم.اما متاسفانه‌ تاحال نتیجه‌ ملموس بدست نیامد. این یك حقیقت است كه‌ در عدم اتحاد و همكارى میان نیروهاى سیاسى كردستان، مردم كردستان در عموم واحزاب و جریانها خسارت خواهند دید و این واقعیت را همگى درك مى كنند. بهمین منظور تقاضا دارم كه‌ كوشش شود اتحاد مبناى برنامه‌ها و فعالیتها گردد و به‌ اختلاف و انشقاق پایان داده‌ شود. در ارتباط با مسائل سرنوشت ساز باید گفت اگر بر عكس حقایق عمل كنیم آینده‌اى تاریك در انتظار جنبش كرد خواهد بود و تاریخ ما را نخواهد بخشید.
س ـ در چهار چوب كو ششها براى همكارى میان احزاب كردستان، بحث تشكیل كنگره‌ ملى در شهر (هولیر)تحت اشراف رئیس اقلیم كردستان عراق مطرح است؟ به‌ نظر شما اگر این كنگره‌ تشكیل شود. تا چه‌ حدى مى توان به‌ اهدافش برسد؟
ج ـ به‌ عقیده‌ بنده‌ كوشش براى برگزارى كنگره‌ ملى گامى به‌ جلو و خوب مى باشد و اگر برگزار شود، مى توان مشكلات بخشهاى كردستان رادر آن مطرح ساخت و تحلیل و برسى صحیح تر بارویدادها ومشكلات مواجه‌ شویم. سازمان خبات كردستان ایران از هر گونه‌ كوشش در این چهار چوب پشتیبانى میكند و عقیده‌ دارد كه‌ همكارى و همفكرى و اطلاع یافتن از سیاست و مواضع همدیگر امرى ضروریست و در این حال ضمینه ساز همكارى عمومى خواهدبود و موجب پایان اختلافات در كردستان خواهدبود. همچنین صد راه‌ دخالتها ى رژیم آخوندى وبى نتیجه‌ ماندن كوشش رژیم براى ایجاد اختلاف میان ملت كرد خواهد شد. با این دلایل سازمان خبات از تشكیل كنگره‌ ملى كرد پشتیبانى مى كند. بادر نظر گرفتن خصوصیات جنبش كرد در هر كدام از بخشهاى كردستان و در نظر داشتن سیاست و استراتژیك هر سازمان سیاسى در بخشهاى كردستان. با در نظر گرفتن این حقایق راهكار مشترك اتخاذ خواهد شد و اگر به‌همین منوال پیش رود، به‌ اهدافش خواهد رسید و موفق خواهد بود.
س ـ در این مرحله‌ زمانى با نگاه‌ به‌ گـذشته‌ فعالیت و سیاست آینده‌، با توجه‌ به‌ كارنامه‌ سازمان خه‌بات، این تشكیلات رادر كدام جايگـاه مى بینید و انتقادتان از سازمان چیست و چه‌ پیامى به‌ كسانى دارید كه‌ به‌ سازمان خبات امید بسته‌اند؟
ج ـ اگر به‌ جایگاه‌ سازمان خه‌بات توجه‌ كنیم، می بینیم كه‌ سازمان خبات نیروى تاثیر گـذار و مهم در جنبش آزادیخواهى كردستان ایران مى باشد، همچنین برنامه‌ و سیاست سازمان خه‌بات، برنامه‌اى مدرن مى باشد كه‌ براى این مرحله‌ از مبارزه‌ ملت كرد در كردستان ایران كم نظیر محسوب مى شود. اما بابودن جایگاه‌ سازمان خبات و تاریخ شفاف و روشنى كه‌ داراست، باید این حقیقت را متذكر شویم، كه‌ سازمان خه‌بات آنگونه‌ كه‌ لازم است روند ترقى و پیشرفت را نپیموده‌ و باید فعالیتهارا بیشتر و مضاعف كرد، تا سازمان خه‌بات به‌ عنوان تشكیلاتى اصیل و ملى و میهنى در عرصه‌ مبارزه‌ فعالتر و شاخص تر باشد كه‌ این با فعالیت بیشتر مسئولین اعضا، و دوستان سازمان خه‌بات و پیشنهادهاى خوب و انتقادها و همكارى دوستان محقق خواهد شد.
در پایان مى گویم، سازمان خبات تشكیلاتى اصیل و میهنى مى باشد كه‌ آینده‌اى روشن و درخشنده‌ خواهد داشت. مبارزه‌ و فعالیت گـذشته‌ سازمان و گـذر بر موانع و مشكلات و پشت سرنهادن روزهاى بسى سخت این حقیقت را به‌ خوبى نمایان مى سازد كه‌ سازمان خبات نیروى تاثیرگـذار و با جایگاه‌ عمیق و والا در كردستان مى باشد.
تاریخ منتشر شدهت: 2011-11-24 18:26:45
بخش ( مصاحبه )

مصاحبه

سیاسی