آنلاین 100
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
پيام كميته‌ جوانان سازمان خه‌بات كردستان ايران به‌مناسبت ٨ مارس روز جهانى زنان

مبارزه‌ آزاديخواهى زنان درسراسر جهان گامهاى شايان وموفقيت آميزى را رو به‌ جلو نهاده‌ و دوران سخت و دشوار را پشت سر گـذاشته‌ است. در سال ١٨٥٧ كه‌ زنان ريسندگى و بافندگى امريكا، براى بدست آوردن حقوقشان به‌ خيابانهاى نيويوك آمدند و شعار افزايش دستمزد و كم شدن ساعات كارى را سر دادند، پايه‌هاى آن مبارزه‌ را بنيان نهادند و ايده‌ نامگـذارى روزى براى زنان از طرف كلارا زتكین مطرح شد و باعث شد روز ٨ مارس بعنوان سمبل مقاومت و پايدارى زنان در جهان در سال ١٨٥٧ از طرف سازمان ملل تصويب شود. حال كه‌ ١٠٣ سال از آن زمان مى گـذرد مى بينيم كه‌ تلاش زنان و مبارزه‌ فمنيستى قدمهاى خوبى را در جامعه‌ انسانى رو به‌ جلو نهاده‌ و زنان در اين مبارزه‌ توانسته‌اند در اكثر كشورهاى غربى بخش زيادى از حقوق خود را كسب نموده‌ و همكنون نيز براى نهادينه‌ كردن همه‌ حقوق پايمال شده‌ خود در تلاش هستند. در ايران هم جنبش فمنيستى از دير زمانيست كه‌ بر ضد آداب و سنن كهن و تفكر مردسالارانه‌ در تقابل و مبارزه‌ است، بخصوص در دوران حاكميت ٣٣ ساله‌ آخوندها در ايران زنان مبارز بر عليه‌ سياستهاى زن ستيز و بى عدالتيهاى ضد انسانى و مطالبات برحق زنان ايستاده‌اند و در راه‌ پيشبرد اهداف جنبش آزاديخواهانه‌شان هزينه‌هاى هنگفتى را پرداخته‌اند. در كردستان هم زنان براى بدست آوردن حقوق مشروع خود تلاش نموده‌اند و تا بحال نيز مبارزه‌ ميكنند و در اين مدت طولانى همراه‌ و همگام با رزمندگان آزاديخواه‌ به‌ مبارزه‌ خود ادامه‌ داده‌اند و بخش مهمى از مسئوليت مبارزه‌ را بر عهده‌ گرفته‌اند و همچنين با حضور در عرصه‌ جنبش ملى قدمهاى مهمى را در راه‌ آزادى برداشته‌اند، حضور زنان در عرصه‌، اين حقيقت را آشكار مى كند كه‌ بدون حضور زنان مبارزه‌ آزاديخواهى و ملى موفق نخواهد شد و به‌ اهداف خود نمى رسد.
در حالى روز ٨ مارس را گرامى مى داريم كه‌ رژيم در همه‌ عرصه‌ها دچار بحران شده‌ و لازم است كه‌ در چنين اوضاع و احوال زنان در ايران و كردستان راهكارهاى تازه‌اى را براى مبارزه‌ با سياستهاى رژيم داشته‌ و خود را براى هرگونه‌ احتمال تغييرى در ايران آماده‌ كنند تا بتوانند به‌ همه‌ اهداف خود برسند.
كميته‌ جوانان سازمان خبات كردستان ايران ضمن صميمانه‌ترين تبريكات، از زنان مبارز كردستان مى خواهد كه‌ تلاش خود را براى پيروزى مبارزات حق طلبى و ملى خود افزايش داده‌ و به‌ شيوه‌اى علمى و مدرن براى رشد جامعه‌ تلاش نمايند.
كميته‌ جوانان سازمان خبات كردستان ايران
هيأت اجرايی
٨ مارس ٢٠١٢

تاریخ منتشر شدهت: 2012-03-22 10:11:40
بخش ( جوانان )

مصاحبه

سیاسی