آنلاین 116
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت کمیته سازمان  در سوئیس مراسم دوم بهمن

خباتمدیا: کمیته ی سازمان خبات کردستان ایران در سوئیس در مراسم دوم بهمن سالروز حكومت كوردستان شرکت کردند.

روز یکشنبه ۱ دیماه ۱۳۹۶ كاك  آزاد حسینزاده مسئول کمیته سازمان در سوئیس در مراسم دوم بهمن ۷۲سالروز تاسیس دولت کردستان درشهر زوریخ  که از سوی حزب دموکرات کردستان برگزارشده بود شرکت کردند.

 

 حسین زاده در این مراسم پیام کمیته سازمان در سوئیس را تقدیم کردند.
تاریخ منتشر شدهت: 2018-02-09 16:39:21
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی