آنلاین 117
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت کمیتە سازمان در سوئیس در راهپیمایی حمایت از عفرین

خباتمدیا: روزشنبە ۷ بهمن ماە ۱۳۹٦ کوردهاى مقيم  شهر زوريخ سويس  برای حمایت از عفرین و محکوم کردن حملە سپاه ترکیە بە این شهر راهپیمایی کردند.

 

در این راهپیمایی  کە بە صورت مشترک از طرف نمایندگان تمامی احزاب کردستان  برگزار شده بود  صدها نفر شرکت کرده بودند. لازم به ياداوريست كه اعضای کمیته سازمان خبات کردستان ایران در سوئیس  با شرکت در این راهپیمایی حمایت خودرا از عفرین و  يورش  نيروهاى نظامى ترکیه به عفرین و کشتن مردم بیگناه  را محکوم  کردند.
تاریخ منتشر شدهت: 2018-02-09 16:40:13
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی