آنلاین 117
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت کمیتە نروژ سازمان در راهپیمایی محکومیت ترورهای رژیم در اقلیم کوردستان

 

 پس از فراخوان احزاب کوردستان ایران برای راهپیمایی و گردهمایی براى محکومیت اقدامهاى تروریستی رژیم آخوندى در اقلیم کوردستان، کوردهاى مقيم نروژ در شهر اسلو راهپیمایی و گردهمایی اعتراضاتى برگزار کردند.

روز شنبه ۴فروردین ۱۳۹۷، در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ ، راهپیمایی و تجمع اعتراضى براى محکوم کردن ترور فعالین سیاسی کورد دراقلیم کوردستان عراق،  به دنبال فراخوان احزاب سیاسی کردستان ایران در نروژ برگزار شد.

کمیته نروژ سازمان خبات در نروژ به صورت چشمگیرى در این تجمع اعتراضى شرکت کرده و اقدامات تروریستی را به شدت محکوم كرد. قابل ذکر است سازمان خبات یکی از احزاب سياسى كوردستان ايران  است که همواره رهبرى و اعضایش هدف اقدامات تروریستی رژیم ایران قرار گرفته اند.  

 
تاریخ منتشر شدهت: 2018-03-26 22:56:27
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی