آنلاین 113
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
نشست مركز همكارى احزاب كوردستان ايران

چهارشنبه ۱۵فروردین ۱۳۹۷خورشیدی برابر با ۴آپریل ۲۰۱٨میلادی ، پنج جريان عضو در مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در پایگاه اصلی حزب دموکرات کردستان ایران در کویه ، پنجمین جلسه خودرا برگزار کردند.

ابتدا با یک دقیقه سکوت به احترام روح پاک شهدا آغاز شد. سپس جناب محمد نظیف قادرى، عضو دسته اجرائى حزب دموکرات کردستان ایران و مسٶل دورئى مرکز همکاری احزاب کردستان ایران گزارشی را در رابطه  با یک ماه گذشته مرکز همکاری تقدیم حضار کرد و سپس دستور کار جلسه اتخاذ شد.

در این جلسه هر كدام از احزاب درباره  کار و فعاليت در یکماه گذشته مرکز همکاری احزاب و از برگزاری برنامه های اخیر تشکر کردند. سپس درباره ی آرم مخصوص مرکز همکاری بحث و گفتگو کردند و سپس در این رابطه نظرات كافى داده شد .

موضوعی دیگر که در این جلسه مورد بحث بود چگونگی انجام اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران و تعيين راهکار درست آمادگی برای خنثی سازی و روبرو شدن با نقشه های رژیم  بود .

در این جلسه مباحث زيادى حول مسائل مربوط به مستحكمتر کردن اقدامات مرکز همکاری و همچنان سرعت بخشیدن به کارها و افزایش روح همكارى و هماهنگى انجام شد. و در نتيجه تبادل نظر بر سر مسائل و مباحث دستور کار جلسه ، در فضائى دوستانه و صمیمی پایان جلسه اعلام شد و وظيفه اجراى آنها به حزب مربوطه سپرده شد .

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 

15,1,1397خورشیدی

متشکل از :

حزب دموکرات کردستان 

کوملەی شورشگیرزحمتکشان کردستان  ایران 

سازمان خبات کردستان ایران

کوملەی زحمت کشان کردستان 

حزب دموکرات کردستان ایران
تاریخ منتشر شدهت: 2018-04-08 11:17:20
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی