آنلاین 111
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت هیأتی از کمیته نروژ در مراسم ۱۰فروردین

هیٱتی از کمیته نروژ سازمان خبات کردستان ایران در مراسم ۱۰فروردین شرکت کردند.

روز شنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۷هیأتی از کمیته نروژ سازمان خبات متشکل از اقایان محمود یوسفی مسئول ارتباطات کمیته و سعید عزیزی از اعضای کمیته و جلال شریفی عضو کمیته فنلاند سازمان خبات با دعوت كميه حزب دموکرات کردستان در مراسم ۷۱مين سالروز اعدام رهبر بزرگ ملت كورد قاضی محمد و همراهانش شرکت کردند که در شهر فردریکستاد برگزار شد. پیام کمیته نروژ به مناسبت ۱۰ فروردین از جانب کاک محمود یوسفی خوانده شد.
تاریخ منتشر شدهت: 2018-04-08 11:18:43
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی