آنلاین 113
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
برگزاری پلنیوم چهارم کمیته مرکزی سازمان خەبات

هم میهنان مبارز
خانواده سربلند شهیدان
مبارزان راه ازادی
احزاب و سازمانهای  سياسى ایران و کوردستان
بە اطلاع میرسانیم که خوشبختانه پلنیوم چهارم کمیته مرکزی منتخب کنگره ششم سازمان خەبات برگزار گردید.روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 هجرى شمسى ،باحضور جناب کاک بابا شیخ حسینی دبیر کل سازمان خەبات و اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی،پلنیوم چهارم کمیته مرکزی سازمان خەبات کوردستان ایران با موفقیت بە پایان رسید.پلنیوم با دقیقه ای سکوت و قرائت فاتحه برای روح شهیدان کورد و شهیدان راه ازادی به ویژه شهیدان گلگون کفن و جناب ماموستا سید جلال حسینی رهبر ملی و بنیان گزار سازمان خەبات آغاز بە کار کرد.در آغاز جناب کاک بابه شیخ دبیر کل سازمان خەبات گزارش سیاسی درمورد رویدادهای اخیر جهان،ایران و کوردستان تقدیم کرد.در گزارش ایشان به موضع اخیر امریکا وحضور نیروهای نظامی آن كشور بە خلیج فارس و فعالیت های دیپلماسی بە منظور محاصره هر چه بیشتر و فشار همه جانبه علیه رژیم اخوندی و بروز اعتراضات عمومی در ایران فضای ملتهب در منطقه را موردبحث قرار داد که در این احوال سرنگونی رژیم را قویا محتمل دانست.  گزارش به موضع اتحادیه اروپا و روسیه و همراهی با امریکا اشاره شد بەنظر جناب کاک بابا شیخ این مواضع نشان دهنده تاثیر پذیری سیاست امریکا در برابر رژیم و جدیت آن کشور درفشاربيشتر بر حکومت اخوندی تا به خواست آمریکا گردن نهد.در بخش دیگراز گزارش دبیر کل درباره تاثیرات سیاست امریکا دربرابر رژیم و از شكست بخش وسیعی از سیاست ضد انسانی آن رژیم، بە تورم و افت اقتصادی رژیم اشاره شد. همچنین وضعیت مردم ایران و کوردستان بە شیوه ای دقیق مورد بحث قرار گرفت.دبیر کل سازمان خەبات، رژیم اخوندی ،باندها و جناح های آن را مسبب تمامی  بحران ها و مشکلاتی دانست که گریبان گیر مردم ایران شده است.وضعیت بغرنج اجتماعی،سیاسی و اقتصادی مردم کوردستان بخش مهمی از گزارش دبیر کل سازمان بود و تنها راه پایان دادن بە این معضلات و مشکلات بحران های اجتماعی را با سرنگونی حکومت دیکتاتور و فاسد اخوندی و پشتیبانی از شورای ملی مقاومت ایران دانستند.در بخش دیگر این گزارش اهمیت همپیمانی چندین ساله سازمان خبات و سازمان مجاهدین خلق و هماهنگی بیشتر در راستای مبارزه  علیه آخوندی و احقاق حق خود مختاری برای مردم کوردستان و استقرار در ایران مورد تاکید قرار گرفت.دبیر کل از همکاری و اتحاد،میان نیروهای سیاسی کوردستان ایران در راستای آینده ای روشن برای ملت کورد و آرامی و استقرار درایران، از تمامی نیرو ها و جریان های کوردستان ایران دعوت کرد تا بر مبناى:
 1.سرنگونی حاکمیت اخوندی 2.مبارزه برای احقاق حقوق ملی مردم کورد
3.اداره آینده کوردستان تحت اصول دمکراتیک و سکولار بکوشند ،همچنین نیروها و احزاب سیاسی کوردستان ایران جبهه ی واقعی را تاسیس کنند و مبارزه ملی مردم کوردستان را با درک واقعیت و مسئولیت پذیری بیشتر به پیش برند.اعضای کمیته مرکزی علاوه بر توجه و نظراتشان در رابطه با گزارش دبیر کل با اکثریت آرا آنرا تصویب کردند و گزارش در دستور کار پلنیوم قرار گرفت. پلنیوم چهارم سازمان خەبات اعتراضات داخلی را مورد بررسی دقیق قرار داد و پشتیبانی خودرا از خواست های بر حق مردم بخصوص خواست سرنگونی رژیم اخوندی اعلام کرد و از فعالان داخلی و اقشار  جامعه خواست تا بە شیوه ای جدی تر در برابر سیاست های رژیم ایستادگی کنند.شکی نیست که رژیم از هر برهه زمانی بە سرنگونی نزدیک وبا مبارزه مردمی کاخ ظلم و ستم آخوندی ویران خواهد شد.در ادامه کار پلنیوم ارگان ها و بخش های سازمان مورد بحث قرار گرفت و چندین مصوبه و رهنمون برای مراحل آینده کار تشکیلاتی ارگان ها بە تصویب رسید.
سازمان خەبات کوردستان ایران کمیته مرکزی
30اردیبهشت 1398 ه.ش20مای 2019 میلادی

 
تاریخ منتشر شدهت: 2019-06-01 12:31:34
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی