آنلاین 113
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
برگزاری مراسم سی و نهمین سالگرد تاسیس سازمان خبات کردستان

بعد از ظهر ۸ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۳۰.۸.۲۰۱۹ در مقر مرکزی سازمان خبات مراسم بزرگداشت از ۳۹ سال مبارزه و تلاش سازمان خبات با حضور اعضای رهبری ،اعضا و هواداران سازمان خبات در مقر مرکزی شهرک توپزاوا (هه ولير)برگذار شد.
آغاز مراسم با  دقیقه اى سکوت برای ارج نهادن از شهدا آغاز و سروده فرزند کردیم از طرف گروه هنری کودکان سازمان خبات، ارائه گشت.
در ادامه خانم  زینب حسینی عضو کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران  پیام رهبری را به این مناسبت به دين مناسبت قرائت كرد.
پیام  سازمان بانوان و جوانان از طرف كاك جعفر بهرامی عضو انجمن جوانان ارائه گشت; در ادامه مراسم، چندین سرود كوردى و ترانه از طرف هنرمندان آقایان نیهاد هرکی و آقای مهریار کوماسی و خانم مریم اسفند، خوانده شد.
خواندن شعری به مناسبت ۵ شهریور،به قلم كاك ریبوار حسینی، از جانب كاك  ساسان غلام ویسی  قرائت شد. آخرین بخش مراسم، اجرای رقص  كوردى و پایکوبی و شادی  بود.
تاریخ منتشر شدهت: 2019-09-07 08:04:30
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی