آنلاین 48
پنجشنبه 2 بهمن 2720
سازمان خَبات کردستان ایران
وعده های پوشالی یا ایمان واقعی

ماردین زاهدی
سلام, میشه بگید خبات بە چه معنیه و هدفتون چیە؟!!!
معمولا با اینچنین پیامهایی در دایرکتها برای سنجش سطح دانش و یا تشخیص هویت شخص مورد نظر شروع میشود و گاها با ارائه برخی اطلاعات شخصی فرد, غیر مستقیم اقدام به معرفی خود کرده و با ایجاد جوی همراه با استرس اقدام به ارتباط با محوریت خود می نمایند.
هدف از اینگونه ارتباطات نفوذ کردن به نهادهای اپوزسیون با انگیزه خرابکاری و دادن وعده هایی مانند ساپورت برگشت بی دردسر و یا فرستادن به اروپا و وعده پول و غیره است که تمامی این وعده ها،واهی و پوچ بوده که در صورت موفقیت و اغفال فرد مورد نظر که خواستار خیانت  و  کارهایی مانند درز اطلاعات و یا خرابکاری چه ساده و چ حرفه ای که در حد توان شخص باشد, اقدام به حذف فیزیکی دو طرفه آن شخص متهم به جاسوسی میکنند که هم از جانب مردم منفور  و در سازمان حزب، بى اعتبار، و رژیم  آنرا در راستاى  نابودى جامعه و خويشتن به كار ميبرد  كه در واقع شخصيت انسانى خود را از دست میدهد.
شخص فريب خورده در ازاى قولهاى به نفع رژیم اقداماتى غير قانونى و مغاير با تمام اصول بنيادى انسانى و اخلاقى انجام ميدهد,البته اگر شخص به کشور برگردد و ابراز ندامت کند از سویی شامل محرومیت اجتماعی میشود که رفته رفته از او شخصی منزوی و بی هدف میسازد و از سوی دیگر  حاكميت او را در  تشویق کسان دیگری به خيانت مورد استفاده قرار ميدهد  که  در جامعه خائن نامیده میشوند،ترفندى از جانب رژیم, براى تشويش در جامعه، و این همان چیزی است که رژیم خواستار آن است.
اما چرا تا به این اندازه رژیم در پی برگرداندن افراد وسعى در نفوذ به احزابی است که آنها را تنها چند  عدد گروهک ضد انقلاب میخواند و مدعیست که به سادگی میتواند اقدام به نابودیشان کند. اگر اینگونه است چرا باید یک نفر پیوست شده به احزاب و به همان شیوه منفک شده تا به این اندازه برای رژیم مهم باشد که توانش را برای این مهم صرف میکند. این بسیار بدیهی است که تنها حضور آن شخص نیست که برای رژیم اهمیت دارد بلکه شخصی که با نام مبارز و پیشمرگه به احزاب میپیوندد در واقع نماینده یک خانواده, یک محله و یک شهر است که میتواند سکان روشنكرى و واقعيت پراکنی را بوسیله همانها به گردش درآورد. ترس نظام از پیشمرگان و مبارزين به حديست كه نزدیکان و خانواده هایشان را تحت فشار و مراقبت محسوس و نامحسوس قرار میدهد تا باعث آشفتگی افکار و اختلال در امر اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه که وظیفه یک پیشمرگه است شود. هرچه که جامعه روشنتر و آگاهتر باشد بهتر میتواند ذات مبارزه را حس کرده و در  راستاى این امر، بسیار محکمتر گام بر دارد. ماهیت اصلی رژیم و عواملش تا حدودی روشن است،اما در این زمینه باید شفاف سازی های بیشتری شود تا پرده از دامهای وسوسه انگیزی که رژیم برای مبارزین پهن میکند برداشته شود, ما به عنوان یک مبارز وارد عرصه شده ایم و از تمام سختی و مشقتهایش با خبر بوده و در کمال ایمان و باور به راهی که انتخاب کرده ایم در مبارزه عليه رژیم خونخوار و جنایتکار ایستاده و نخواهیم گذاشت هیچ چیزی ما را از راه مقدس مبارزه برای آزادی تا پیروزی و رسیدن به آنچه که لیاقتش را داریم دور نخواهد کرد و رهروان و ادامه دهندگان راه پر افتخار شهیدان کوردستان خواهیم بود و خواهيم ماند.
تاریخ منتشر شدهت: 2020-06-28 08:39:11
بخش ( سیاسی )

مصاحبه