آنلاین 66
سازمان خَبات کردستان ایران
ایران در رتبەی دوم فلاکت اقتصادی جهانی قرار دارد!!

 

آخرین آمار منتشر شده از نهادهای اقتصادی بین‌الملل، حاکی از آن است که ایران در شاخص فلاکت جهانی در رتبه دوم قرار گرفته است ! ایران در این رده‌بندی بعد از ونزوئلا، رتبه دوم را از آن خود کرده است. بر اساس این آمار ونزوئلا در سال گذشته بدترین شاخص فلاکت را در جهان از آن خود کرده است. این کشور با ثبت رتبه 79.4 در رتبه‌بندی شاخص فلاکت، به عنوان مفلوک‌ترین کشور شناخته می‌شود. پس از ونزوئلا کشورهای ایران و صربستان به ترتیب با 61.6 و 44.8 در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. رسیدن این شاخص به عددی بالاتر از 50 بیانگر انحراف شدید آن از استانداردها بوده و به معنی افت سطح رفاه خانوار است! گفتنی است برای محاسبه (شاخص فلاکت)، از دو روش استفاده می‌کنند؛ روش اول از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. روش دوم از راه مقایسه شاخص توسعه انسانی که عواملی مانند امید به زندگی، نرخ بیسوادی، سطح تحصیلات و درآمد سرانه ملی در تعیین آن نقش دارد! به محاسبه شاخص فلاکت می پردازیم هرچند پیشینه به کار بردن عنوان شاخص فلاکت در کشورهایی نظیر آمریکا به دهه 70 میلادی بر می گردد اما در کشور ما، آمارهای مرکز آمار ایران نشان داد شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) هرسال رو بە افزایش است.

شاخص فلاکت در حالت واقع بینانه چقدر است؟ اگر بخواهیم حدسی بر مبنای نرخ (سازمان جهانی کار) به این مسئله بپردازیم باید گفت تقریبا نرخ بیکاری ما حدود 12 درصد است و در مقابل اگر نرخ تورم هم در حدود 25 درصد بگیریم مجموع آن 39 درصد می‌شود که به عنوان شاخص فلاکت اعلام کردەاند. البتە این شمار میتوان گفت تنها عددی است جلو دید باشند دردنیای مجازی ،در حقیت ایران هیچ امار یا شمار دقیقی در اختیار نمی گذارد. اگر بودن و یا نبودن شاخص فلاکت برای ارزیابی مسائل اقتصادی اشاره کنیم می توان گفت: الزاما شاخص فلاکت نمی‌تواند معیار مناسبی برای نشان‏ دادن وضعیت اقتصادی باشد. البته نکته این است که شاخص فلاکت در جوامع سرمایه‌داری می‌تواند به درستی وضعیت را نشان دهد و قابل محاسبه خواهد بود. به عبارتی دیگر می‌تواند به راحتی نشان دهد که یک فرد قوت روزانه و یا سقفی برای زندگی ندارد و میزان فلاکت را نشان می دهد.

این شاخص تئوری که توسط اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی تعریف شده است امروزه خیلی نشان‌دهنده وضعیت کشور ما نیست، بلکە ایران در بدترین شرایط اقتصادی وانواع فلاکت گوناگون قرار دارد.

کشورهایی که کمترین شاخص فلاکت را دارند کدام اند؟! شش کشوری که کمترین امتیاز شاخص فلاکت را دارند عبارتند از: ۱-تایلند این کشور که به دلیل نرخ بیکاری پایین خود شناخته شده است امسال نیز کمترین شاخص فلاکت را در بین ۹۵ کشور به خود اختصاص داد. نرخ بیکاری این کشور در سال های اخیر بین ۰.۴ درصد تا ۱.۲ درصد بوده است. شاخص فلاکت تایلند در گزارش امسال ۱.۲ واحد اندازه گیری شده است.

۲- مجارستان نرخ بیکاری در مجارستان از ۱۱.۴ درصد به ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص فلاکت مجارستان در گزارش امسال ۲.۶ واحد اندازه گیری شده است.

۳- ژاپن شاخص فلاکت ژاپن در گزارش امسال ۳.۳ واحد اندازه گیری شده است.

۴- اتریش شاخص فلاکت اتریش در گزارش امسال ۳.۹ واحد اندازه گیری شده است.

۵- چین با وجود جمعیت بالا و تورم بالاتر از حد متوسط بسیاری از کشورهای دیگر، چین به لطف رشد اقتصادی بسیار بالای خود در این رده قرار گرفته است. شاخص فلاکت چین در گزارش امسال ۴.۲ واحد اندازه گیری شده است.

۶- سوئیس شاخص فلاکت سوئیس در گزارش امسال ۴.۳ واحد اندازه گیری شده است.
تاریخ منتشر شدهت: 2020-10-08 08:13:39
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی