آنلاین 69
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیەی کمیتە مرکزی در واکنش بە جلوگیری از خرید واکسن توسط خامنەایی رهبر رژیم ایران

مردم آزادیخواە ایران و کوردستان!
خانواده و قربانیان ابتلا بە ویروس کرونا!
پس از گذشت یک سال از شیوع کرونا در ایران و تلاشهای فریبکارانە و دروغ مقامات رژیم نسبت بە گستردگی شیوع این ویروس، و پنهان کردن آمار قربانیان و بی توجهی مسئولين حاكميت بە راهکار های بهداشتی و عدم  جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، متاسفانە بزرگترین خسارتهای جانى و مالى بسیاری به مردم ایران و کوردستان وارد شد و ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که بیشترین شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا را داشته است.در تداوم جنایت ها واعمالهای ضد انسانی و در تازه ترین موضع گیری وگفتگوی خامنەای رهبر رژیم، اعلام کرد واکسن کرونا ساخت کشورهای بریتانیا و آمریکا خطرناک میباشندو آن كشورها با هدف تست کردن این واکسن بر روی مردم دیگر کشورها آن را ساخته اند.
خامنه‌ای در روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ هجرى شمسى، در پیام تلویزیونی، به مسئولان حكومت و مردم ایران اعلام کرد:هر گونه واردات واکسن کرونا از کشورهای آمریکا و بریتانیا را به ایران ممنوع کرد و نهادهاى رژیم را مطلع ساخت كه جلوی هرگونه تلاش  برای واردات واکسن کرونا از كشورهاى نامبرده، به ایران را بگیرند.رهبر رژیم، مراکز بهداشتی و مراکز تصمیم گیرنده رژیم را تهدید کرد که اگر از فرمان سرپیچی و برخلاف فرمان او عمل کنند به بدترین شکل مجازات میشوند.این حرف های خامنه ای درحالیست که کشورهای دیگر برای بدست اوردن واکسن کرونا مشتابند. اما مسئولان رژیم،با سیاسی کردن ویروس کورونا و با جهل و عدم ‌آگاهی و بی مسئولیتیشان در برابر مردم ایران وکوردستان،به حقوق انسانى و شهروندى اهميت نميدهند و از معالجە مبتلایان و براى از بین بردن این بیماری  اقدامى نمیکنند.سازمان خبات کوردستان ایران این موضع گیری نابخردانه رژیم ضد مردمی  و خامنهای را محکوم میکند و از مراکز بهداشتی جهان تقاضا ميكند که در برابر سياست ضد مردمى مسئولين رژیم موضع لازم را اتخاذ كنند.ضروريست جامعه جهانى و مردم ایران و کوردستان در برابر این مواضع ضد مردمى رهبر رژیم موضع داشتە و اعتراض کنند.
سازمان خبات کوردستان ایران
کمیته مرکزی
08.01.2021
تاریخ منتشر شدهت: 2021-01-11 19:19:50
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی