آنلاین 110
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام دبیر کل سازمان خبات به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کردستان ایران فرارسیدن عید سعید فطر, را به هممیهنان مسلمان در کوردستان, ایران و جهان تبريك گفت. دبیر کل سازمان در بيام تبریکش گفتند كه در بیشتر ممالک اسلامی و خصوصا در ایران, مردم زندگی مشقت باری داشته و در فقر و بیکاری و معضلات دیگر رنج میبرند. مبرهن است شرایط زندگی مردم ایران ازاکثر کشورهای خاورمیانه وخیمتر بوده, و با بودن فقر و دهها معضل اجتماعی و کمبود و بیکاری, همزمان سردمداران رژیم شدیدا مردم را استثمار و همچنین فعالان و آزادیخواهان را زندانی، شکنجه و اعدام میکنند. خامنه ای و سردمداران این رژیم دیکتاتور, به زندگی و آینده مردم ایران اهمیت نميدهند, و تنها، ماندن بر مسند قدرت و بقای حاكميتشان بەهر طریق و به هر قیمت, برایشان مهم است. این حکام مستبد، بیش از چهل سال است با احکام ناروا، زندگی عادی را برای ساکنین ایران سخت کرده و بخشی از ثروت کشور را برای دسته و گروه های تروریستی و آشوب در کشورهای دیگر بکار گرفته وبخش  دیگر  سرمایه مردم ايران را برای گسترش تسليحات نظامی و ساخت بمب اتم به هدر میدهند و مابقايش توسط عوامل دیگر و دست اندرکاران دزیده میشود.
هم میهنان گرامى و مسلمان!
در ماه رمضان در چندین کشور خاورمیانه و خصوصا افغانستان و فلسطین, مردم بیگناه, قربانی سیاست و اعمال نیروها و گروهای تروریستی شده, که متاسفانه در حملە تروریستی به مدرسه سیدالشهدا در شهر کابل ۸۵ دانش آموز کشته و بر اثر چند اقدام تروریستی دیگر در نقاط دیگر افغانستان چندین نفر دیگر نیز کشته شده اند. این اعمال تروریستی و کشتن مردم بیگناه از جانب گروه و دسته های تروریستی را به تندی محکوم میکنم. مطمئنم, با مبارزه و تلاش مردم ستمدیده, حکومتهای ظالم و دیکتاتور و دسته و گروه های تروریستی نابود خواهند شد, خصوصا در آینده ای نزدیک حکومت دیکتاتور و ضد بشر آخوندی, با مبارزه و انقلاب مردم ایران، فعالان، شورشگران و مقاومت سراسری نابود ميشود و آزادی بر ایران و کوردستان  سايه خواهد کشید.
مجددا عيد فطر را به مسلمانان کوردستان و ایران و جهان تبريك ميگويم.
باباشیخ حسینی 
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ هجری شمسی 
۱۲ ماه می ۲۰۲۱ میلادی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-05-15 08:58:37
بخش ( اجتماعی )

مصاحبه

سیاسی