آنلاین 67
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیه شماره ۱ سازمان خبات کردستان ایران در رابطه با انتخابات نمایشی ریاست جمهوری رژیم

هم میهنان نستوه و كوشا!

مبارزان راه آزادی!
همچنین کە مطلعید، بار دیگر سردمداران رژیم دیکتاتور آخوندی ایران نمایش انتخاباتی برای تعیین رییس جمهور و اعضاى شوراهای شهر و روستا در ایران و کوردستان را به راه انداخته اند. در مدت زمامداری  آخوندها بر ایران, ۳۶ نمایش مختلف انتخاباتى، برای تعیین مراکز و ارگانها انجام و در مدت ۴۲ سال حکومت آخوندها بر ایران،انتخابات هیچ گونه اصول دموکراسی و آزادی را شامل نشده و کسانی که خود را کاندید کرده اند از مهره های اصلى رژیم و در راستای فرمان و تصمیمات حاكميت دیکتاتورى بوده اند, که آنها نیز پس از برون رفت از فيلتر شورای نگهبان و اطرافیان خمینی و خامنه ای برای این رقابت انتخاب قلابى و مضحك مجوز شركت دريافت كرده اند. برای همه مبرهن است که انتخابات در ایران تحت سلطه آخوندها هیچ اصول و مبانى دموکراسی را در بر نمیگیرد, زیرا تنها کسانی میتوانند خود را برای ریاست جمهوری کاندید کنند که, اولا شیعه باشند, دوما زنان که نیمی از جامعه را شامل میشوند نمیتوانند رییس جمهور شوند و سوما کسانی که کورد و یا از دیگر ملیتهای مظلوم ایران باشند حقی برای مشارکت در اتنخابات را ندارند. بر اساس نکات مذکور، انتخابات هیچ اساس قانونی و آزاد را شامل نشدە و آخوندهای جنایتکار، تنها به منظور پنهان كردن جنایات و کشتار هم میهنان و فریب جامعه جهانی و نهادهاى جهانی نظارت بر دموکراسی و آزادی در جهان و براى بقاى  حکومتهای ضد مردمی از آن سوْ استفادە میکنند. 
نمایش انتخاباتی این دوره نیز کە برای تعیین ریاست جمهوری رژیم و اعضای انجمن شهر و روستا در ایران, در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی برگذار میشود, نسبت به نمایشهای سالهای قبل مضحکتر و پایمال کردن اصول انتخابات آزادانه را بیشتر از قبل در آن مشاهده ميشود, به طورى كه خود دست اندرکاران و مهره های شاخص رژیم مانند: حسن خمینی نوه خمینی, پاسدار احمدی نژاد رییس جمهور سابق رژیم, آخوند حسن روحانی رییس جمهور کنونی , صادق لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان و دهها نفر دیگر از مهرهای بدنام اين نظام از روند تشخیص صلاحیت كانديداها انتقاد کرده و رد صلاحیت كانديداها را از جانب شورای نگهبان زیر سوال برده و آینده نظام و نابودی آن را مورد بحث قرار داده اند. خصوصا آخوند محمد جواد کرمانی عضو سابق مجلس خبرگان قانون اساسی و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری, از خامنه ای درخواست کرده است که با فرمان حکومتی آخوند رئیسی را به عنوان رییس جمهور تعیین کند.بر اساس مصاحبه های شمار قابل توجهى از کاربدستان خود رژیم انتخابات جعلی و دور از روند قانون منتخب و انتخابات، و به دور از تمام اصول انتخابات آزاد و دموکراتیک میباشد.
هم میهنان مبارز!
اکنون که حتی شمار قابل توجهی از مهرهاى اصلى رژیم، از نامشروع بودن و مضحک بودن انتخابات و حتى در تناقضش با معیارهای قانونی خود رژیم سخن میگویند, به خوبی مشخص شد که آنچه سازمان خبات و مبارزان و نیروهای شورشی و آزادیخواه سراسر ایران, در مدت سالهای گذشته درخواست تحریم نمایش انتخابات را ميكردند و بر اين خواست واقعى تاکید ميكردند که  نمايش انتخابات تنها به نفع آخوندهای جلاد و تداوم حکومت دیکتاتوریشان ميباشد, بار دیگر اثبات شد  كه تحريم و بایکوت نمایش انتخابات و همچنین عزم سرنگونی خواهى، تصمیمى درست و منطقی بوده و رد  هرگونه مذاکره و نشست به هر بهانه و در هر چهارچوبی, عملی مضر برای ملت و سرزمین و روند آزادیخواهی و دموکراسی خواهی است.سازمان خبات کردستان ایران با شناخت ماهیت رژیم دیکتاتور و ضد کورد و ضد انسانی آخوندی, هرگونه نمایشی انتخاباتى را که این رژیم بەراه اندازد به تمام معنا تحریم کرده و از هم میهنان کوردستان و ملت ایران ميخواهد  انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و نمایندگان شهر و روستا را تحریم  کنند.در وضعیت سیاسی كنونى و با استناد به سخنان شماری از مهرەهاى پیشین در حاكميت  آخوندی بر سر آینده رژیم و نزدیک شدن به سرنگونی , بیانگر این است که تنها با عدم رفتن پای صندوق های رأى، نفرت و بیزاری خود را از رژیم ابراز بداريم, بلکه بیشتر از قبل پا به میدان  مبارزه بگذاريد و برای خاتمە دادن به عمر این حکومت ضد انسانی و ضد کورد اقدام کنیم.شعار تحریم انتخابات شعار همه ملیتهای ایران و تصمیم نابودی حکومت دیکتاتور, تصمیم تمامی نیروهای مبارز آزادیخواه ایران و کوردستان است.
پیروز باد مبارزه حق طلبانه ملت کورد و ملتهای ایران
نابود  باد حاكميت ضد مردمى و نامشروع ولايت فقیە
سازمان خبات كوردستان ايران 
كميته مركزى
شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-06-02 07:37:40
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی