آنلاین 70
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیه شماره ۲ سازمان خبات در ارتباط با انتخابات نمایشی رژیم در سال ۱۴۰۰

هم میهنان ستمدیدەی کردستان!


مردم به ستوه آمده ایران! 


مبارزان راه آزادی و عدالت!


موج نارضایتی و اعتراض مداوم و صدای رسا و به ستوه آمدەی مردم, علیە نظام و حکومت آخوندی و بەویژە تعهدشان در راستای عدم شرکت در سیرک انتخابات رژیم روز به روز فزونی میابد. مردم دلیر و بەستوە آمدە, نه تنها شعار عدم مشارکت در انتخابات را فریاد میزنند, بلکه محکوم کردن مشارکت را نیز به شعار اصلی در رابطه با نمایش مضحک رژیم مبدل کرده اند.  موضع گیری قاطعانه مردم, رژیم را باشکست بزرگی روبرو میکند، زیرا علیرغم بیشترین وبزرگترین تحریمها در مدت ۴۲ سال عمرخود، و همزمان مشکلات داخلی جناحی حکومت، وارد مرحله تازه شدە و اختلافات بیشتری را بەدنبال خواهدداشت. 


در اطلاعیه شماره ۱ با روشن ساختن این حقیقت که در چهارچوب حکومت آخوندها, انتخابات نمایشی، مضحک بوده و همچنین آخوندها برای تداوم احکام ناروا و  سرکوب ملت از آن سواستفادە میکنند.پس از ثبت نام و کاندیداتوری ۵۹۲ نفر برای مشارکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری, شورای نگهبان از همان ابتدا اعلام کرد که تنها رزومەی چهل نفر را بررسى میکند و ۵۵۲ نفر را حذف خواهد کرد و از چهل نفری که از مهره های شاخص رژیم بودند نیز تنها ۷ نفر را تایید صلاحیت کردو تا به عنوان کاندید در این رقابت نمایشی حضور یابند.


با گذشت چند ماه از آماده کاریها و تبلیغات برای نمایش انتخابات, مشخص شد که حتی تعداد قابل توجهی از آخوندها و مهره های اصلی حکومت, انتخابات را نمایشی دانسته وصحبتهای اکثرشان حاکی از این است که خامنه ای و ساختار اصلی حکومت، بر سر چند نفر به توافق رسیده اند که یکی از آنهایی که مورد نظرشان است، سر از صندوق ها بیرون آورد و او را به عنوان رئیس جمهور آينده رژیم اعلام کنند.همانگونه که میدانید, در میان جناحهای رژیم تنش واختلافات بسیاری روی داده است و شماری از مهرەهای حکومتی و جناح به اصطلاح رفورمیست(اصلاح طلب) از پروسه انتخابات نمایشی و رد صلاحیت کاندیدهایشان ناراضی هستند, اما به دلیل نگرانیهایشان برای آینده حکومت و تصمیم مردم  در تحریم انتخابات و سقوط حکومتشان, چاره ای جز توافق نداشته و در تلاش برای فرستادن مردم به پای صندوقهای رای هستند تا آنگونه که میخواهند از آن  استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنند.  تمام جناحهای رژیم به خوبی براین حقیقت واقفند که همگی بر کشتی شکسته حکومتى سوار بوده كه با غرق شدنش، سرنوشت آنها نیز بدون استثنا نابود خواهد شد. سکوت علی لاریجانی, اسحاق جهانگیری و چندین تن دیگر از رد صلاحیت شده ها و پاسخ خامنه ای به انتقاداتى كه از شورای نگهبان شد و دفاع وى از تصمیمات این شورا,و بعد از چند روز دفاع خامنه ای از علی لاریجانی و رد اتهامات از او, همگی سندی است دال بر این  واقعیت، که از آینده خود و حکومتشان هراسانند.


رژیم ترس زیادی از عدم مشارکت  مردم در این انتخابات دارد, به همین دلیل در تلاش است با نیرنگهای گوناگون و حتی بکارگیری تهدید و ارعاب, مردم را مجبور کرده تا در این انتخابات نمایشی شرکت و به پای صندوق های رای بروند. رژیم آخوندها از جانب مردم ایران زیر سوال رفته و بە طور کلی مردود است و در چهار سال گذشته نیز دو قیام بزرگ مردم بە ستوه آمده ایران را شاهد بودیم که در این قیام ها مردم تمامی حکومت را اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را،رد کرده و سقوط ولایت فقیه را تنها راه رهایی دانستند. همچنین مردم ایران در سال ۱۳۹۸ با تحریم و عدم مشارکت در نمایش انتخابات مجلس, بار دیگر به مردم جهان اعلام کردند که رژیم آخوندی حکومتی نامشروع بوده و از جانب مردم ایران رد شده است.رژیم با ترس از شکست های پیشین, همچنین ترس از قیام عمومی, اینبار با سناریوهاى گوناگون و فريب در تلاش برای جبران شکستهایشان هستند. اما همانگونه که میبینید مردم ایران به گونه ای قابل توجه تر وارد عرصه شده و از هم اکنون نه تنها نمایش انتخابات را رد کرده و تحریم میکنند, همزمان ندای مبارزه متحدانه و عمومی برای سرنگونی حکومت مرتجع آخوندی را سر میدهند.عموم مردم کردستان قربانی اصلی سیاستهای ضد بشری این رژیم بوده و به بلندای تاریخ ۴۲ ساله گذشته مردم کردستان در پاسخ به سیاست استثماری حقوق سیاسی و ملی کرد, تمامی نمایشهای به اصطلاح انتخاباتی در چهارچوب رژیم را تحریم کرده و اکنون  بیش از هر زمان دیگری برای مردم کردستان و سایر ملیتهای ایران مبرهن است که ملت کرد در زمان خود رژیم را شناخته و تصمیم بجایی را اعمال کردند. بدون شک عدم مشارکت در سیرک انتخابات, گامی الزامی در راستای بیشتر نشان دادن نامشروع بودن حکومت آخوندی و استحکام و برافروختن مبارزەی مصمم برای نابودی و سقوط حکومت ولایت فقیه  و رسیدن به اوج پیروزیست.
تاریخ منتشر شدهت: 2021-06-15 07:41:24
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی