آنلاین 79
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیه سازمان خبات بە مناسبت ۲۸ مرداد سالروز فتوای جهاد خمینی


 مردم مقاوم کوردستان!

در تاریخ جنبش آزاديخواهى مان برخی وقایع و شرایط و مراحل خاصی وجود دارند که سرکوب و ظلم سردمداران رژیم های دیکتاتوری در برابر مردم کوردستان را نمايان میکنند. ۲٨ مرداد، يكى از آن روزهاست که خمينى جنایتکاری و دشمنی اش در برابر مردم کورد را اعلام و جنایت و سرکوب حاکمیت اخوندی را در برابر ملت کوردستان نشان داد و در مقابل مردم كورد با مقاومت و ایستادگی کم نظیر تاريخ بر افتخار را ثبت کرد. 

در ۲٨ مرداد سال ۱۳۵٨ هجرى.شمسى، خمینی جنایتکار با فرمان جهاد سر و مال مردم كوردستان را حلال کرد و  ملت كورد تبدیل به هدف افکار مرتجع و تندروانه شد, که جنايتكاران نظامى اش را با خیال رفتن به بهشت و شرکت در جهاد وارد شهر و روستا و منطقه های کوردستان روانه ساخت و مردم کورد را بی رحمانه مورد يورش قرار دادند. عمق فاجعه در آن بود که نیروی مسلح چاقو کش و لمپن و وحشی با ریختن خون کورد، فاجعه ای انسانی را در مناطق مختلف کوردستان  بوجود اوردند. در زمانی که ملت کورد و نماینده هایش، دست صلح و آشتی را برای حل مشکلات ملت کورد دراز کردە و خواستار احقاق حقوقشان بودند، خمینی خواستە های ملت کورد را با کشتن و فرمان جهاد پاسخ داد.

سیاست وافكار عقب افتاده اى  که تاکنون نیز  از طرف حاکمیت اخوندی پیرو میشود و سایه شوم فرمان جهاد خمينى هنوز هم بر کوردستان ایران سنگینی میکند و بکار گرفته میشود. علاوه بر همه این تراژدی ها و مشكلات و مصائبى که بر سر ملت كورد سايه افكنده،در مقابل  داستان ایستادگی و جدال ملتمان با کمترین امکانات در برابر ان حاکمیت وحشی و بی رحم می باشد. حکومت خمینی با فرمان جهاد قصد خشکاندن ریشه ملتمان را داشت و خواستار پایان دادن به خواستها و حقوق  ملی در کوردستان بود, اما آنچه که هرگز انتظار نداشت مقاومت و ایستادگی بی نظیر مردم کوردستان بود کە بە رژیم نشان داد،ملتی زنده و كوشا در راه رسیدن بە خواستە های برحق خود آماده برای قوربانی و پرداخت هر بهایی هستند.

لازم بە یادآوریست که در ان برهه تاریخی پیشمرگهای سازمان خبات در حماسه ای کم نظیر در ۱۰ ابان ۱۳۵٨ گارد جاویدان(سپاه قدس) رژیم که با هدف پایان دادن به مسئلە کورد به کوردستان روی آورده بودند را نابود كردند و پیشمرگ های سازمان خبات درسی تاریخی به دشمنی با دلی پر از کینه دادند كه متاسفانه ٨ تن از پیشمرگان گلگون کفن شهید شده و جان ارزشمندشان را نثار راه آزادى کورستان کردند. در سالروز  ۲٨ مرداد سازمان خبات کوردستان ایران, هزاران سلام و درود را نثار روح پاک  و تمام شهیدان گلگون کفن کوردستان کرده و با خانواده شهیدان و تمام مردم کوردستان مجددا اعلام ميدارد كه به مبارزه بى امان و فداکاری برای آزادى ملت و میهن ادامه خواهد داد و به مبارزه آزادیخواهی موثر و پیش قدم  خواهد بود و منافع ملی را در راس سیاست ها و برنامه هایش قرار خواهد داد.

سازمان خبات کوردستان ایران کمیته مرکزی

۲٨ مرداد ۱۴۰۰ ه.ش
تاریخ منتشر شدهت: 2021-08-19 23:10:51
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی