آنلاین 54
سازمان خَبات کردستان ایران
‎پیام دبیر کل سازمان خەبات بە مناسبت میلاد پیامبر بە مناسب میلاد رهبر اسلام

تبریکات خود و يارانم در سازمان خبات کوردستان ایران را به مسلمانان ایران و کوردستان و سراسر جهان تقديم میکنم. در یادبود میلاد پیامبر اسلام و عید مولود خواستار اتحاد و همبستكى و دوری از خشونت مذهبی و دینی که در پندو اندرز های حضرت محمد (د.خ)برای همزیستی مسالمت آمیز در جامعه کوردستان و ایران اعمال شود و همزمان مردم ایران و کوردستان به مانند همیشه در برابر سیاست های کثیف رژیم اخوندی برای بوجود آوردن اختلاف میان قشرهاى جامعه، مبارزه كنند و بأیستند. سازمان خبات کوردستان ایران بابه شیخ حسینی دبيركل ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ەجرى .شمسى 18 اکتبر 2021 میلادی‎
تاریخ منتشر شدهت: 2021-10-21 12:13:03
بخش ( اجتماعی )

مصاحبه

سیاسی