آنلاین 100
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام تبریک دبیرکل سازمان خبات بە مناسبت عید سعید قربان

بە مناسبت عید قربان از جانب خود و رهروان و مبارزین صفوف سازمان خبات, گرمترین تبریکاتم را به هم میهنان مسلمان در کردستان, ایران و سراسر جهان تقدیم میدارم.
از خداوند منان خواستارم حج و عبادت مسلمانان را مقبول خود قرار داده و در راه مبارزه آزادیخواهی در برابر حکومت دیکتاتور آخوندی یاور ملت کرد و ملیتهای دیگر ایران باشد.
به همین مناسبت از مردم کردستان خواستارم تا به دیدار مزار شهیدان راه آزادی و رستگاری کردستان و خانواده های آنها رفته و با ملاقات و ديدار از خانوادە زندانیان سیاسی, وظیفه ملی و میهنی خود انجام دهند.
به امید نابودی حکومت سركوبگر آخوندی و استقرا حکومتی آزاد و دموکراتیک در ایران تا در سایه آن حکومت آزاد و عدالتخواه, ملت کرد و سایر ملیتهای ایران به حقوق خود نايل آيند و پایان حکومت انحصارى كه در اختيار معدود و آخوند است شواهد باشيم.
همراه با تبریکات مجدد
سازمان خبات کردستان ایران
دبیر کل
باباشیخ حسینی
۱۷ تیر ۱۴۰۱ هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2022-07-10 08:13:18
بخش ( صفحه اصلی )

مصاحبه

سیاسی