آنلاین 80
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام تسلیت دبیرکل سازمان به مناسبت وفات کاک علی قاضی

 


به مناسبت وفات کاک علی قاضی پسر پیشوا قاضی محمد, تسلیت و همدردی خود را به خانواده ایشان و خويشاوندان و اقوام و مبارز و میهن دوست پیشوا قاضی محمد در كوردستان و خارج کردستان تقديم میكنم.از خداوند متعال خواستارم کاک علی قاضی محمد را مورد رحمت خود قرار داده و منزلگاه آخرتش را فردوس اعلى قرار دهد.سازمان خبات کردستان ایراندبیرکلباباشیخ حسینی۱۹ تیر ۱۴۰۱ هجری شمسی

تاریخ منتشر شدهت: 2022-07-11 17:16:48
بخش ( صفحه اصلی )

مصاحبه

سیاسی