آنلاین 129
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شصت و پنجمین روز قیام در کوردستان و ایران

شنبه28آبان1401همانند روزهای گذشته با اعتصاب در سراسر شهرها،دانشگاه ها، دانشجویان، بازاریان و سایر اقشار مردم آغاز شد و توده های مردم کوردستان و چندین شهر ایران در مراسم تشییع شهدا شرکت کردند.
دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کوردستان سنندج که از ابتدا در خط مقدم قیام ها قرار داشتند، در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادند و علیرغم تیراندازی مزدوران در میادین رزم ماندگار شدند و حمایت خود را از رحمت صادقی مدیر دانشگاە کە در اعتراض بە سیاستهای رژیم استعفا دادە بود اعلام کردند . مدارس در اکثر شهرهای کردستان تعطیل شد و مغازه ها و بازارهای کوردستان و کلان شهرهای، تهران، مشهد، چابهار و زاهدان در اعتصاب عمومی بودند. سه شرکت کروز، از بزرگترین بخش های خودروسازی ایران متعلق به سپاه پاسداران نیز دست به اعتصاب زدند.
در دیواندره فواد سواری اهل قراول و شخصی از طایفه قلقالی به نام حبیب فتحی توسط مزدوران آخوندی به شهادت رسیدند. مردم دیواندره به انتقام خون این شهدا دفتر محسن فتحی نماینده خامنه ای، میدان بسیج و منزل امام جمعه رژیم را به آتش کشیدند.
مراسم تشییع پیکر شهیدان مهران رحمانی و کمال احمدپور در مهاباد برگزار شد و سپس مردم شجاع مهاباد به انتقام شهدا به خانه جاش و خیانتکار به نام قادر حمله کردند و،وسایل خانەی وی را بیرون اوردند وخانه وی را به آتش کشیدند. مردم مهاباد با لوازم خانە منزل این جاش سنگر درست کردند و در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادگی کردند.
گفتنی است خانواده های شهدای مهاباد برای مردم انقلابی غذا تهیه کردند و از این طریق به جوانان دلیر کمک کردند. هچنین یکی از مزدوران خامنه ای که بە همراه تیمش روز جمعه به بیمارستان اعزام شده بود، بە درک واصل شد.
در شریف اباد تکاب خانه مسعود نوری، در پیرانشهر خانەی انور حسینی منزل و ماشین ادریس نیرومند در بوکان و خانه غفور رحیمی بزرگ جاش های این شهرها توسط مردم دلیر و شجاع به آتش کشیده شد.
در سنندج، حسین عبدالله پناه 70 ساله ساکن بهاران در جریان قیام ها با باتوم از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس با گلوله مزدوران به شهادت رسید. مردم سنندج فروشگاە کورش سپاه پاسداران را به آتش کشیدند و یک پایگاه سپاە در آبدانان به آتش کشیده شد.
همچنین شرکت نفت ایران نیز توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شد که بیش از 900 فایل از آن به دست آوردە شد.
شایان ذکر است که اکثر شهرها و مناطق دیگر کوردستان و ایران در این قیام ها شرکت داشتند و در اکثر شهرهای کوردستان جنگ و درگیری رخ داد.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-11-21 01:55:43
بخش ( اخبار کوردستان )

مصاحبه

سیاسی