آنلاین 135
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم آخوندی میگوید: ما با کمیته حقیقت یاب همکاری نخواهیم کرد

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چند روز پس از مذاکرات ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
کنعانی روز دو شنبە ۷ آذر ماه در نشست خبری هفتگی خود گفت کە ایران با این کمیته سیاسی همکاری نخواهد کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از سی و پنجمین نشست ویژە در روز پنجشنبە ۳ آذر ماە به تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی گزارش های نقض حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات ۲۵ شهریور رای مثبت داد. سفیرهای المان و ایسلند، در مقر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار تشکیل این جلسە شدند و در واکنش بە عمل وزارت امور خارجه رژیم ایران روز دوشنبه سفیر آلمان را احضار کرد.
وزارت امور خارجه رژیم آخوندی روز پنجشنبه ۳ آذر در بیانیه ای اعلام کرد که این شورا بار دیگر برای منافع چندین کشور تشکیل شده است.
گفتنی است از آغاز قیام ها بە دنبال شهادت ژینا "مهسا امینی"، تاکنون حداقل ۴۰۰ نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی جانشان را از دست دادە اند. با این حال مقامات رژیم هنوز مسئولیت این قتل ها را نپذیرفته اند.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-11-29 17:19:17
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی