آنلاین 136
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
جواد روحی قدرت تکلمش را از دست داده است

روز چهارشنبه 28دیماە، کمیته نظارت بر وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری گزارش داد که نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران، جواد روحی را برای وادار کردن به اعتراف، شکنجه کردەاند.
به گفته این کمیته که اخبار بازداشت شدگان اعتراضی را منتشر می کند، جواد توانایی صحبت کردن و کنترل ادرارخود را از دست داده است.
مجید کاوه ، وکیل جوادروحی جهت اخذ وکالت با جواد روحی دیدار و گفتگو کرده در تویتی و نوشته: «موكل ايرادات اساسی وحائز اهميتی نسبت به تحقيقات مقدماتى داشته كه يقيناً طى روزهاى آتى در فرجام‌خواهى به ديوان عالى رژیم منعكس خواهد شد. پیش از این پدر و مادرش در ویدئویی گفته بودند که سه ماه است از پسرشان هیچ خبری ندارند و او حق نداردوکیل منتخب خود را داشته باشد.
جواد روحی 35 ساله اهل آمل از سوی مزدوران حکومت اخوندی بە سه بار به اعدام محکوم شده است.
تاریخ منتشر شدهت: 2023-01-19 16:32:50
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی