آنلاین 157
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
دو انقلابی دیگر که اسیر شده بودند به دلیل شکنجه به کما رفتند

کانون حقوق بشر ایران گزارش داده است که حسن فیروزی و محمد اختیاری که در جریان قیام های سراسری دستگیر شده اند، بر اثر شکنجه توسط نیروهای امنیتی سرکوبگر رژیم ایران دچار خونریزی و ضعف سلامتی شده اند.
اخیراً فایل صوتی حسن فیروزی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در آن گفته است از شکنجه و بازجویی این مزدوران خسته شده است. اگر می خواهید مرا اعدام کنید، مشکلی ندارم، زیرا بزرگترین شکنجه برای من ندیدن دخترم است. او گفت: "بعد از 10 سال به آرزوی داشتن فرزندی رسیدم که فقط 18 روز او را دیدم. اکنون تنها آرزوی من این است که قبل از مرگ دوباره او را ببینم."
علی امیدی وکیل وی روز شنبه1بهمن ماە در استوری اینستاگرام خود اعلام کرد کە حسن فیروزی به دلیل جراحات وارده در حال حاضر در کما به سر می برد.
تاریخ منتشر شدهت: 2023-01-23 17:15:24
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی