آنلاین 96
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
اتحادیه اروپا در حال ارزیابی تروریستی خواندن سپاه پاسداران است

اتحادیه اروپا اعلام کرد، در حال ارزیابی گزینه های قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی است. چهار نفر از افراد آگاە از این موضوع به فاینانشال تایمز گفتند که این تصمیم در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هفته گذشته اتخاذ شده است. فرانسه و آلمان که هر دو توافقنامه هسته ای با رژیم امضا کرده اند، از این تصمیم حمایت کرده اند.همچنین پارتمان حقوقی اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سه هفته آینده راه‌حل‌های حقوقی نام‌گذاری سپاه پاسداران را بە عنوان یک سازمان تروریستی در قالب سندی برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توضیح دهد.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بسیاری از کشورهای عضو از این تصمیم حمایت می کنند و هشدار می دهند که قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا چشم انداز احیای توافق هسته ای با ایران را تیره می کند. وی گفت: اگر اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در لیست ترور قرار دهد،فرایند مذاکرات با رژیم ایران مسدود میشود .
تاریخ منتشر شدهت: 2023-01-31 07:32:26
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی