آنلاین 141
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
دو مامۆستای دینی در سنندج دستگیر شدند

خبات مدیا: روز دوشنبە 10 بهمن ماە 1401 شبکه حقوق بشر کردستان،از بازداشت دو مامۆستای دینی به نام های مامۆستا ابراهیم کریمی نەنەلە، پیشنماز و مامۆستای مسجد نەنەڵە سنندج و مامۆستا لقمان امینی، مامۆستا و پیشنماز مسجد چوار یاری نبی خبر داد. آنها توسط نیروهای امنیتی سرکوبگر رژیم دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
بر اساس این گزارش، پس از دستگیری مامۆستا ابراهیم کریمی، نیروهای امنیتی رژیم بە منزل وی در روستای نەنەڵە یورش برده و آن را تفتیش کردند. بر اساس این گزارش،مامۆستا ابراهیم کریمی پیشتر از سوی دادگاه ویژه روحانیت در 16 و18 بهمن ماە بە همدان احضار شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این دو مامۆستای کورد و سنی در ماه های اخیر حمایت خود را از مردم و اعتراضات سراسری علیه رژیم اعلام کرده اند.
تاکنون حداقل هفت مامۆستای دینی و کورد اهل سنت در شهرهای پیرانشهر، سردشت و سنندج توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت شده اند.
مامۆستایان دینی در شهرهای پیرانشهر، نقده و اشنویە ضمن حمایت از مواضع اساتید و روحانیون بلوچستان، گلستان و کردستان، در بیانیه‌ای سرکوب وحشیانه، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات‌های بی‌اساس برای معترضان از سوی مقامات را محکوم کردند و اعلام کرند این مجازات ها هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد.
تاریخ منتشر شدهت: 2023-01-31 13:25:02
بخش ( اخبار کوردستان )

مصاحبه

سیاسی