آنلاین 93
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
افشاگری سعید افکاری درباره نوشاندن چای توهم‌زا به نوید افکاری در زندان شیراز

به دنبال افشاگری رسانە ای درباره ترور بیولوژیک آرش (میلاد) فروزنده‌جمالی، فعال مدنی ساکن تهران در پی نوشاندن آب آشامیدنی آلوده به وی توسط مزدوران اطلاعات، موج گسترده‌ای از روایات مشابه از سوی بازداشت‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
از جمله سعید افکاری برادر با انتشار رشته توییتی درباره نوشاندن اجباری چای آلوده به برادرش نوید طی زمان بازداشت در هنگام بازداشتش در آگاهی شیراز نوشت:
چند هفته‌ اول بازداشت بچه‌ها، زمانی که نوید در آگاهی بود، وقتی بعد مدتها چند ثانیه توانستیم جلو در آگاهی او را ببینیم، متوجه شدیم سر و بدن نوید به شدت ورم کرده و به شدت چاق شده بود یا بهتر بگویم باد کرده بود. آن هم در حالی که همه میدانیم در آگاهی غذای خیلی کمی میدهند.
برادرهایم در مدتی که زندان بودند، جداگانه نگهداری میشدند و نزدیک به دو سال بعد از آن روز، بلاخره ، هر سه نفر به سلول‌های جداگانه‌ی انفرادی منتقل شدند که این سلولها به هم چسبیده بودن و میتوانستند صدای هم را بشنوند.
وحید آنجا از نوید پرسیده بود؛ دلیل آن ورم چه بوده؟ نوید گفته بود که روزهای اول بازجویی، بازجوها به اجبار مدام به او چای میدادند و این چایی‌ها باعث میشد شکلی از توهم سراغ او بیاید و ورم کند و بعدها که آن روند قطع شد ورم نوید هم تمام شد
تاریخ منتشر شدهت: 2023-03-30 16:08:44
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی