له‌سه‌رهێل 60
یه‌کشه‌ممه‌ 12 پووشپه‌ڕ 2722
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
بەشداری سازمانی خەبات لە کۆنفرانسی ترۆریسمی رژیمی ئێران

 ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 30ی پووشپەری 1399، کۆنفڕانسێکی ئینتەرنێتی لە ژێرناوی ترۆریسمی ڕژیمی ئێران بەرێوە چوو. لەو کۆنفرانسە دا بەسەدان کەسایەتی سیاسی و حقوقی بەشدابوون و تێیدا چەندین پەیام لەسەر ئەو مژارە پێشکەش کرا.
لەسەر بانگهێشتی سازمانی موجاهیدینی خەڵقی ئێران، شاندێکی سەرکردایەتی سازمانی خەباتیش ئامادە بوون و پەیامی سازمان لە لایەن بەرێز کاک کامیل نورانی فەرد ئەندامی دەفتەری سیاسی پێش کەش کرا.
ئەوەی خوارەوە دەقی پەیامەکەیە:

سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهمانان و حضار گرامی و بە ویژە خواهر مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران

بسیار خرسندم كە بە نمایندگی سازمان خەبات كوردستان ایران در این نشست پر محتوا و موثر شركت نمودەام.
اجازە می خواهم، سخنانم را با یادی از رهبر فرزانە و اندیشمند كوردستان و سازمان خەبات كوردستان جناب ماموستا سید جلال حسینی سرمنشاْ عزم و ارادە در برابر دیكتاتوری آ‌خوندی و الگوی صداقت و فدا در مسیر آ‌‌زادی آغاز كنم كە امروز 30تیرماە، 10 سال از وداع جان سوزشان سپری می شود. رهبری كە 6 دهە از حیات خویش را وقف تحقق آزادی نمودە و ایستادگی و مبارزە در برابر دو رژیم پلید شاە و شیخ را تجربە كرد و تجارب بسیار ارزشمندی را برای نسلهای آیندە بە جای گذاشت.
روحشان شاد و بە امید روزی كە آرزو و ثمرە زحمات ماموستا و تمامی شهدای راە آ‌‌زادی كە سرنگونی رژیم آ‌‌خوندی و استقرار نظامی دمكراتیك در ایران و كوردستان می باشد، تحقق یابد.
حضار رامی
اگر بە اختصار نگاهی داشتە باشیم بە وضیعت كنونی كوردستان شاهد فجایع و جنایات بیشماری توسط رژیم در قبال مردم كوردستان خواهیم بود ، فرمان جهاد علیە مردم كوردستان پس از گذشت 4 دهە كماكان بە قوت خود باقیست و همە سیاستگـذاریهای كلان و خرد رژیم در قبال كوردستان نشات گرفتە از فرمان شوم سال 1358 می باشد. با نگاهی اجمالی بە همە بسترهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كاملا این واقعیت مشخص می گردد.
در همین راستا سادە ترین تحركات مدنی حتی توسط فعالان محیط زیست با برچسب و اتهامات واهی روبرو شده و در ادامه این سیاست دهها زندانی سیاسی در كوردستان موجود بودە و هر سال شاهد اعدام شماری از این فعالین می باشیم.
عدم تخصیص عامدانە امكانات و سرمایە و نبود فرصتهای شغلی ، كشتار روزانە كولبران مرزی گسترش روزافزن مواد افیونی و ارتباط و هماهنگی عاملان پخش این مواد با وزارت اطلاعات با هدف از بین بردن فكر آزادی در سر جوانان كورد و دستگیری كنشگران فرهنگی و از جملە مدرسان خودجوش زبان مادری در كوردستان ، مازاد بر مشكلات عمومی ایران شرایط اسفناكی را بر كوردستان حاكم نمودە است و عمق فاجعە در كوردستان را نمایان می كند.
این رژیم بر پایە تروریسم بنیان نهادە شدە و در اكثریت وقایع تروریستی ردپای آخوندها كاملا مشهود می باشد و در سطوح داخلی و بین المللی همیشە بە عنوان یك ابزار كاربردی از ترور استفادە نمودە است. متاسفانە جنبش مردم كوردستان و ایران بیشترین آ‌سیب و خسارتها را از سیاست تروریستی رژیم دیدە و در این چهارچوب سازمان خەبات و بە ویژە رهبریش و شخص كاك بابەشیخ حسینی دبیركل سازمان،مورد حملات بیشمار تروریستی آ‌خوندها قرار گرفتە اند.
نكتەی بسیار حائز اهمیتی كە لازم بە ذكر است و رد سخنان خواهر مريم نيز به درستى بدان اشاره شد، اشراف بە این واقعیت است كە این رژیم قادر بە هیچ گونە تغییر و تحول مثبت و درراستای منافع ملی و عمومی نخواهد بود و باتوجە بە اینكە رژیم ملاها یك رژیم فاشیست مذهبی بودە و تنها با سازوكارهای همچون ترور، سركوب، تبعیض و سانسور و كشتار می تواند بە حیات خود ادامە دهد، توقع هرگونە تغییر رفتار از ێ‌‌ن كاری عبث و بیهودە می باشد.
عزیزان
سخنانم را با یادآ‌وری ضرورت همكاری و هماهنگی جنبش آزادخواهی ایران بە اتمام می رسانم. در شرایطی كە رژیم آخوندی به یمن خستگی ناپـذیری و مبارزە بی امان مقاومت ایران و شورشهای پی در پی چند سال اخیر در جای جای كشور ایران و فعالیتهای گستردە كانون های از همە جوانب داخلی و خارجی و درون سیستم دچار بحرانهای لاینحل گشتە است و بە مرحلە نهایی و پایان ذمامداریشان رسیدە است و اجماعی جهانی برای انزوا و بركناری این نظام دیكتاتوری و مضر برای جهان وجود دارد، نیروهای سیاسی را در راە پیویستن بە یك اتحاد قدرتمند سازمان یافتە و معتبر بیش از هر زمان دیگری مسئول می نماید. در این شرایط وجود شورای ملی مقاومت ایران جای بسی امید و خرسندیست و گردێآمدن و اتفاق نظر و همكاری محور این مقاومت مردمی در این شرایط ،راهی بە سوی مقصد نهائی و نائل آ‌مدن بە پیروزی و سیاستی درست و خردمندانە میباشد. در همین چارچوب ضمن یادآ‌وری همپیمانی ناگسستنی سازمان خەبات كوردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و تاكید بر ادامە این همكاری تا سرنگونی نهایی رژیم آخوندی و تحقق آزادی و دمكراسی در ایران و كوردستان ، سایر نیروهای برانداز را بە پیویستن بە این دایرە انقلابی و امید فرا می خوانم.
امیدواریم در آ‌یندەای نزدیك شاهد وسیع شدن جبهە همكاری و تسریع روند سرنگونی رژیم دیكتاتوری آخوندی و نائل آ‌مدن ملیتهای ایران بە حقوق مشروعشان باشیم .
پایندە و سربلند باشید.

 
ڕێکه‌وت: 2020-07-24 11:23:02
به‌شی ( چالاکیه‌کان )


  به‌شی : هه‌واڵی ئێران   کات : 2022-07-03 17:52:21
به‌شی : هه‌واڵی کوردستان
ڕێکه‌وت : 2022-06-29

به‌شی : هه‌واڵی کوردستان
ڕێکه‌وت : 2022-06-26

به‌شی : هه‌واڵی ئێران
ڕێکه‌وت : 2022-06-25

سیاسی