img

اقدام تروریستی لندن را شدیدا محكوم می كنیم

روز چهارشنبە 2 فروردین ماە 1396 شخصی در شهر لندن و در نزدیكی مجلس انگلستان با خودرو شماری از شهروندان را زیر گرفتە و آ‌نان را مضروب نمودە....

img

بەسوی كنگرە ششم سازمان خەبات كنگرە شهیدان

در تاریخ مبارزات مردم كوردستان ایران، سازمانها و جریانهای سیاسی متعددی برای آزادی و احقاق حقوق مردم كورد فعال بودە و بە بە مبارزە سیاسی و نظامی ادامە دادە اند....

img

روحــانـي صــادق يـا فــريــبــكـار ؟

چرخ اعدامها در ايران رو به‌ شتاب است مخالفان ، منتقدان و دگر انديشان در معرض فشار ، تهديد ، زندان و اعدام قرار گرفته اند .......

img

بیانیه‎ی 7 سازمان زنان شرق کردستان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت یکی از پدیده‎های خطرناک جهان است که خطری بزرگ بر ساختار جامعه دارد. هر رفتار و عملکرد تند و خشن چه از نظر فردی و چه از نظر جمعی که بر اساس فاکتورهای .......

img

گــرامى بـاد ٥ شهريور سی و سـومين سـالياد تأسيس سازمان خـه‌بات كـردستان ايران

مردم انقلابی كردستان! اعضا و هوادارن سازمان خه‌بات كردستان! ٣٤ سال قبل و به‌دنبال پيروزى انقلاب ملتهاى ايران بر رژيم پادشاهى، خمينى و اخوندهاى تازه‌ به‌قدرت رسيده‌ ،....

img

بابا شيخ حسينى: نماينده‌ ايران ضد ازادى و ضد حقوق بشر است و بودنش به‌ زيان كونگره‌ تمام ميشود

بر سر موضوع كنگره‌ ملى و چندين مسئله‌ مرتبط روزنامه‌ اينه‌ مصاحبه‌اى با كاك بابا شيخ حسينى دبيركل سازمان خبات كردستان ايران انجام داده‌ است كه‌ متن كامل سخنان ايشان را در اين شماره‌ تيكوشان منعكس مى نماييم.....

اخبار
مصاحبه‌ NO RESULTS

اجتماعی NO RESULTS

فرهنگی NO RESULTS

پربیننده ترین