آنلاین 274
شنبه 29 شهريور 2720
سازمان خَبات کردستان ایران

مصاحبه

فعاليتها، بایگانی


تێکۆشان شماره‌ ٣٢٣

بخشی : فعالیت   تاریخ: 2020-09-14

بیشتر بخوانیدر ...


شركت اعضاء سازمان خبات در گردهمایی در برلین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-11-30  

مشارکت کمیتە سوییس در مجلس ختم ماموستا حمید درویش
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-10-30  

گردهمایی کوردهای سوئیس برای پشتیبانی از کوردستان سوریه
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-10-23  

برگزاری تظاهرات بر ضد دولت ترکیه در کشور کانادا
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-10-22  

اجتماع