سێ‌شه‌مه 

7 سه‌رماوه‌ز2723
سازمانی خه‌بات ی
کوردستانی
ئێران
sazmanixebat

بەشداری سازمانی خەبات لە کۆنفرانسی ترۆریسمی رژیمی ئێران

بەشداری سازمانی خەبات لە کۆنفرانسی ترۆریسمی رژیمی ئێران

ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 30ی پووشپەری 1399، کۆنفڕانسێکی ئینتەرنێتی لە ژێرناوی ترۆریسمی ڕژیمی ئێران بەرێوە چوو. لەو کۆنفرانسە دا بەسەدان کەسایەتی سیاسی و حقوقی بەش

 ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 30ی پووشپەری 1399، کۆنفڕانسێکی ئینتەرنێتی لە ژێرناوی ترۆریسمی ڕژیمی ئێران بەرێوە چوو. لەو کۆنفرانسە دا بەسەدان کەسایەتی سیاسی و حقوقی بەشدابوون و تێیدا چەندین پەیام لەسەر ئەو مژارە پێشکەش کرا.
لەسەر بانگهێشتی سازمانی موجاهیدینی خەڵقی ئێران، شاندێکی سەرکردایەتی سازمانی خەباتیش ئامادە بوون و پەیامی سازمان لە لایەن بەرێز کاک کامیل نورانی فەرد ئەندامی دەفتەری سیاسی پێش کەش کرا.
ئەوەی خوارەوە دەقی پەیامەکەیە:

سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهمانان و حضار گرامی و بە ویژە خواهر مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران

بسیار خرسندم کە بە نمایندگی سازمان خەبات کوردستان ایران در این نشست پر محتوا و موثر شرکت نمودەام.
اجازە می خواهم، سخنانم را با یادی از رهبر فرزانە و اندیشمند کوردستان و سازمان خەبات کوردستان جناب ماموستا سید جلال حسینی سرمنشا٠’ عزم و ارادە در برابر دیکتاتوری آ‌خوندی و الگوی صداقت و فدا در مسیر آ‌‌زادی آغاز کنم کە امروز 30تیرماە، 10 سال از وداع جان سوزشان سپری می شود. رهبری کە 6 دهە از حیات خویش را وقف تحقق آزادی نمودە و ایستادگی و مبارزە در برابر دو رژیم پلید شاە و شیخ را تجربە کرد و تجارب بسیار ارزشمندی را برای نسلهای آیندە بە جای گذاشت.
روحشان شاد و بە امید روزی کە آرزو و ثمرە زحمات ماموستا و تمامی شهدای راە آ‌‌زادی کە سرنگونی رژیم آ‌‌خوندی و استقرار نظامی دمکراتیک در ایران و کوردستان می باشد، تحقق یابد.
حضار رامی
اگر بە اختصار نگاهی داشتە باشیم بە وضیعت کنونی کوردستان شاهد فجایع و جنایات بیشماری توسØ· رژیم در قبال مردم کوردستان خواهیم بود ، فرمان جهاد علیە مردم کوردستان پس از گذشت 4 دهە کماکان بە قوت خود باقیست و همە سیاستگـذاریهای کلان و خرد رژیم در قبال کوردستان نشات گرفتە از فرمان شوم سال 1358 می باشد. با نگاهی اجمالی بە همە بسترهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کاملا این واقعیت مشخص می گردد.
در همین راستا سادە ترین تحرکات مدنی حتی توسØ· فعالان محیØ· زیست با برچسب و اتهامات واهی روبرو شده و در ادامه این سیاست دهها زندانی سیاسی در کوردستان موجود بودە و هر سال شاهد اعدام شماری از این فعالین می باشیم.
عدم تخصیص عامدانە امکانات و سرمایە و نبود فرصتهای شغلی ، کشتار روزانە کولبران مرزی گسترش روزافزن مواد افیونی و ارتباØ· و هماهنگی عاملان پخش این مواد با وزارت اØ·لاعات با هدف از بین بردن فکر آزادی در سر جوانان کورد و دستگیری کنشگران فرهنگی و از جملە مدرسان خودجوش زبان مادری در کوردستان ، مازاد بر مشکلات عمومی ایران شرایØ· اسفناکی را بر کوردستان حاکم نمودە است و عمق فاجعە در کوردستان را نمایان می کند.
این رژیم بر پایە تروریسم بنیان نهادە شدە و در اکثریت وقایع تروریستی ردپای آخوندها کاملا مشهود می باشد و در سØ·وح داخلی و بین المللی همیشە بە عنوان یک ابزار کاربردی از ترور استفادە نمودە است. متاسفانە جنبش مردم کوردستان و ایران بیشترین آ‌سیب و خسارتها را از سیاست تروریستی رژیم دیدە و در این چهارچوب سازمان خەبات و بە ویژە رهبریش و شخص کاک بابەشیخ حسینی دبیرکل سازمان،مورد حملات بیشمار تروریستی آ‌خوندها قرار گرفتە اند.
نکتەی بسیار حائز اهمیتی کە لازم بە ذکر است و رد سخنان خواهر مر٠Šم ن٠Šز به درستى بدان اشاره شد، اشراف بە این واقعیت است کە این رژیم قادر بە هیچ گونە تغییر و تحول مثبت و درراستای منافع ملی و عمومی نخواهد بود و باتوجە بە اینکە رژیم ملاها یک رژیم فاشیست مذهبی بودە و تنها با سازوکارهای همچون ترور، سرکوب، تبعیض و سانسور و کشتار می تواند بە حیات خود ادامە دهد، توقع هرگونە تغییر رفتار از ێ‌‌ن کاری عبث و بیهودە می باشد.
عزیزان
سخنانم را با یادآ‌وری ضرورت همکاری و هماهنگی جنبش آزادخواهی ایران بە اتمام می رسانم. در شرایØ·ی کە رژیم آخوندی به یمن خستگی ناپـذیری و مبارزە بی امان مقاومت ایران و شورشهای پی در پی چند سال اخیر در جای جای کشور ایران و فعالیتهای گستردە کانون های از همە جوانب داخلی و خارجی و درون سیستم دچار بحرانهای لاینحل گشتە است و بە مرحلە نهایی و پایان ذمامداریشان رسیدە است و اجماعی جهانی برای انزوا و برکناری این نظام دیکتاتوری و مضر برای جهان وجود دارد، نیروهای سیاسی را در راە پیویستن بە یک اتحاد قدرتمند سازمان یافتە و معتبر بیش از هر زمان دیگری مسئول می نماید. در این شرایØ· وجود شورای ملی مقاومت ایران جای بسی امید و خرسندیست و گردێآمدن و اتفاق نظر و همکاری محور این مقاومت مردمی در این شرایØ· ،راهی بە سوی مقصد نهائی و نائل آ‌مدن بە پیروزی و سیاستی درست و خردمندانە میباشد. در همین چارچوب ضمن یادآ‌وری همپیمانی ناگسستنی سازمان خەبات کوردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و تاکید بر ادامە این همکاری تا سرنگونی نهایی رژیم آخوندی و تحقق آزادی و دمکراسی در ایران و کوردستان ، سایر نیروهای برانداز را بە پیویستن بە این دایرە انقلابی و امید فرا می خوانم.
امیدواریم در آ‌یندەای نزدیک شاهد وسیع شدن جبهە همکاری و تسریع روند سرنگونی رژیم دیکتاتوری آخوندی و نائل آ‌مدن ملیتهای ایران بە حقوق مشروعشان باشیم .
پایندە و سربلند باشید.

 


3 ساڵ و 4 مانگ و 4 ڕۆژ و 1 کاتژمێر و 18 خوله‌ک له‌مه‌وپێش‌

بەشداری سازمانی خەبات لە کۆنفرانسی ترۆریسمی رژیمی ئێران

بەشداری سازمانی خەبات لە کۆنفرانسی ترۆریسمی رژیمی ئێران

په‌ڕه‌ تایبه‌تیه‌کانی ماڵپه‌ڕ

په‌یوه‌ندی گرتن


ژماره‌ی ته‌له‌فۆن کوردستان : 07506206655 (00964)
ژماره‌ی ته‌له‌فۆن کوردستان : 07504687209 (00964)
ژماره‌ی ته‌له‌فۆن کوردستان : 07504497138 (00964)
ژماره‌ی ته‌له‌فۆن ئوروپا     : 0767676746   (0046)
ژماره‌ی ته‌له‌فۆن ئوروپا       : 040331264   (0047)په‌یوه‌ندی ئه‌له‌کترۆنی:[email protected] 
[email protected]
xebatmedia@sazmanixebat.net
[email protected]om

ئۆرگانه‌کانی سازمانی خه‌بات


ڕێکخراوی ئافره‌تانی خه‌باتی کوردستانی ئێران 

ڕێکخراوی لاوانی خه‌باتی کوردستانی ئێران